26/02/2024 3:37:32 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 


Dự Án: 2022 Raffle

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.
Phiên bản miễn phí – chỉ dành cho các mục đích phi lợi nhuận
Nhà Tổ Chức: Collegiate Peaks Chapter of Trout Unlimited; PO Box 1081; SALIDA; USA
Ngày rút thăm: 05/11/2022 11:00:05 CH
Điều khoản và điều kiện:

Please refer to https://www.collegiatepeakstu.org/raffle for raffle rules.  

 

 

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xGrand prize

Tổng số lượng đăng ký: 163
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: