15/06/2024 10:56:00 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 


Dự Án: July 01, 2022 IFIO Draw 1, 2, 3, 4 and 5 - $500 Gift Card Draw! Draw #6 - $350 Gift Card Draw. Draw 7 - Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by ScottArt (or CDN $100 Gift Card)!

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Nhà Tổ Chức: I Found It Online; 5 Hawkside Road NW; Calgary; Canada
Ngày rút thăm: 01/07/2022 7:29:36 SA (GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada)
Điều khoản và điều kiện:

In order to qualify, you must meet the following conditions!

 

1.  Must fully Register (completely update your profile page) on www.ifio.ca.

 

2.  Must have an Active Listing at the time of the drawing.

 

3.  Must Follow us/Friend us on Social Media (register your name/number and follow/friend us)!

 

4.  Must like or re-tweet one of our postings on Facebook or Twitter.

 

5.  Must have logged in to your account on www.ifio.ca within the past 30 days.

 

IFIO@IFIOCanada on Twitter

 

All of the above is 100% free to do.

 

By Canadian law, in order to Win/Claim your prize, you must do the following;

1. Qualify (as above)

2. Correctly answer a simple math question in the email that we send you.

3.  You must reply correctly to the email within 72 hours.

 

You will be Disqualified from winning if you do not follow all the rules above!  Please ensure you complete all the steps so you will not be disqualified.

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xDraw #1 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
2 prize 1xDraw #2 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
3 prize 1xDraw #3 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
4 prize 1xDraw #4 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
5 prize 1xDraw #5 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
6 prize 1xDraw #6 is for a CDN $350 Vendor of Choice Gift Card!
7 prize 1xDraw #7 is for a Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by Scott Art (or a CDN $100 Gift Card)

Tổng số lượng đăng ký: 3752
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
1391 Erickson, Gene Draw #1 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
1844 smith, byron Draw #2 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
1040 Hardwood, Amazon Draw #3 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
391 Y Wendy Conn Draw #4 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
1198 Rissacher, Dr. Tred Draw #5 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
3858 Jenny, Jennifer Draw #6 is for a CDN $350 Vendor of Choice Gift Card! 1
408 Y Lewis E. Todaro Draw #7 is for a Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by Scott Art (or a CDN $100 Gift Card) 1