06.07.2022 16:26:34

Публичная запись

What is RandomPicker.com: RandomPicker- это независимая система, помогающая случайным образом определить победителей. Она может служить инструментом для определения победителей в соревнованиях, лотереях и т.д. Также, она включает в себя специальный модуль спортивных розыгрышей.
Как это работает: RandomPicker.com генерирует уникальное случайное число для каждого участника и присваивает выигрыш во время случайной сортировки.

Как удостовериться, что розыгрыш был проведен правильно и непредвзято?
 • Проверьте количество участников, вовлеченных в розыгрыш и победителя(-ей).
 • Проверьте анонимный список участников, поищите подозрительные дубликаты или экстремальные значения веса определенных участников. Дубли могут иметь место, если это разрешено правилами розыгрыша.
 • Проверьте предыдущие проекты, созданные тем же организатором. Несколько недавних удаленных розыгрышей с тем же названием также могут вызывать подозрения. Обратите внимание, тестовые розыгрыши довольно распространены, поскольку организаторы хотят узнать, как работает RandomPicker.
 • Проверьте, участвовали ли вы в розыгрыше, используя полнотекстовый поиск. Иногда организаторы импортируют адреса эл. почты, ID или другие идентификаторы вместо имен. Посмотрите таблицу победителей, чтобы узнать, какая именно идентификация используется. Организатор должен предоставить вам ваш идентификатор, чтобы вы могли проверить участвовали ли вы.
 

Название проекта: Valentin na Lietavskom hrade 2022

Срок действия запрошенного проекта истек, запись недоступна.

Вес применяется - у всех участников есть разные шансы на победу. Вес обычно используются, когда организатор продает какой-то товар, т. е. чем больше продукции вы покупаете, тем больше у вас шансов выиграть.

Организатор: ZnZLH; Lietava 222; Lietava; Slovensko
Дата розыгрыша: 02.03.2022 20:38:43 (GMT +01:00) Белград, Братислава, Будапешт, Любляна, Прага
Условия и положения:

O benefičnej akcii Valentin na Lietavskom hrade 2022

TRADIČNE
Každý rok sa koná legendárna benefičná akcia - Valentín na Lietavskom hrade. Zimná turistika a za odmenu varené vínko, pečené klobásky, tombola. Všetok výťažok ide na záchranu hradu. Tento rok by to bol 14. ročník.
 
AKO JE TO TENTO ROK?
Táto akcia je pre nás srdcovka. Kvôli zhoršenej pandemickej situácii bude akcia celý február - aby nás tu nebolo veľa naraz a boli sme všetci v bezpečí. Podľa možností našich dobrovoľníkov máme otvorený bufet s občerstvením a suvenýrmi - pri vstupe do areálu, v strážnici, v EXTERIÉRI.
 
SMS TOMBOLA
Podporte záchranu hradu - kúpte si lístok cez sms, do 28.2. 2022 a 23:59.
Detaily nájdete priamo na hrade. Áno, bez návštevy hradu to nepôjde 🙂
Výťažok ide na záchranu hradu.
 
VYHODNOTENIE TOMBOLY
Losujeme 2. marca v stredu, výhercom voláme, ceny pošleme. Výsledky budú na webe www.hradlietava.sk a na Facebook stránke Združenia na záchranu Lietavského hradu.

 

Pravidlá tomboly:

 

 1. Organizátorom tomboly je združenie na záchranu Lietavského hradu.

 2. Zapojiť sa do tomboly je možné od 1. Februára 2022 do konca mesiaca, do 28.februára 2022.

 3. Do tomboly je možné sa zapojiť zaslaním SMS s kľučovým slovom na telefónne číslo, ktoré sú uvedené na informačných plagátoch priamo na hrade Lietava. Cieľom je motivovať ľudí fyzicky navšťíviť hrad Lietava.

 4. Zapojiť sa môžu len ľudia so sim kartou od slovenského operátora.

 5. Podľa použitého kľúčového slova je možné zakúpiť 2 tombolové lístky (SMS bude spoplatnená operátorom sumou 2 EUR) alebo 5 tombolových lístkov (SMS bude spoplatnená operátorom sumou 5 EUR).

 6. Technické spracovanie darcovských sms zabezpečuje firma MobileTech, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava.

 7. Provízia prevázkovateľa MobileTech, s.r.o. za technické zabezpečenie je 20% z odoslaných SMS. Ostatné prostriedky, pôjdu v plnej výške na činnosť organizátora, ceny do tomboly a poštové služby spokené s doručovaním výhier výhercom.

 8. Odoslaním SMS súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a kontaktovaním na súťažiace telefónne číslo v prípade výhry, výhradne za účelom získania kontaktnej adresy pre následné doručenie výhry.

 9. Vyhodnotenie tomboly - losovanie zo všetkých zúčastnených sa uskutoční v stredu 2. marca 2022. 

 10. Na losovanie bude použitá aplikácia https://app.randompicker.com 

 11. Vylosovaných bude 10 telefónných čísiel. Do súžaže je možné sa zapojiť opakovane a jedno telefónne číslo môže byť vylosované viac krát. Následne budú výhercovia kontaktovaní telefonicky na výherné telefónne číslo výhradne za účelom získania adresy na zaslanie výhry. 

 12. Výsledky budú zverejnené na webe organizátora www.hradlietava.sk

 13. Výhra bude výhercovi doručená poštou na dohovorenú adresu.

 14. Výhry do tomboly tvoria propagačné materiály hradu Lietava - magnetky, pohľadnice, kalendáre, tričká a dary od sponzorov (poukazy, darčekové predmety). 

Приз(-ы) :
ПорядокНомер Приз
1-й приз 1xbalicek promo materialov hradu Lietava
2-й приз 1xbalicek promo materialov hradu Lietava
3-й приз 1xbalicek promo materialov hradu Lietava
4-й приз 1xbalicek promo materialov hradu Lietava
5-й приз 1xbalicek promo materialov hradu Lietava
6-й приз 1xbalicek promo materialov hradu Lietava
7-й приз 1xbalicek promo materialov hradu Lietava
8-й приз 1xbalicek promo materialov hradu Lietava
9-й приз 1xbalicek promo materialov hradu Lietava
10-й приз 1xbalicek promo materialov hradu Lietava

Общее количество участников : 84
Шанс на победу:: Все участники имеют равные шансы на победу

Список победителей

Random Picker выбрал следующих участников::
ID победителяПриз ИзображениеВес
+421910948884 1
+421918066020 1
+421910982946 1
+421902091447 1
+421910948884 1
+421910948884 1
+421904366421 1
+421904366421 1
+421902091447 1
+421910948884 1