6.7.2022 17:19:52

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Giveaway #1 - take2

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže:
Deň žrebovania: 4.12.2021 13:59:11
Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1x3 NFT's - Standard Brewery, Aerometer-good, and whirlpool-good

Celkový počet účastníkov žrebovania: 1
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::