05/02/2023 8:57:36 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Random pick AUG2021. Among valid entries submitted to Luca Memorial Photo Contest 2021 during 1st-31st AUG 2021

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Associazione Luca Chiarabini Memorial; via nassa 15; Lugano; Schweiz
Ngày rút thăm: 01/09/2021 9:30:45 SA (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Điều khoản và điều kiện:

WINNER RANDOM PICK AUG2021: among all participants submitting valid photos/videos to Luca Memorial Contest, Round May-Aug 2021, during the month of AUGUST.

<<PRIZE>>

$100 store voucher for purchasing caving /canyoning equipment at one of the Friend Stores (https://stores.lucamemorial.org/). Store to be chosen by winner.

  OR

$50 Amazon card if preferred by winner.

<<RULES>>

Submitted photo/video must have been taken in 2021 to opt to win the prize. Otherwise prize will go to alternate winner.

Known not valid entries have been already excluded from the list of participants (older than 2021, blurred, theme not strictly related with canyon or caving)

One chance to win per submitted photo.

10 chances to win per INVITE friends bonus. (none in this  random pick)

<<EXCEPTIONS>>

NON-REPEAT RULE for winners apply: "The RANDOM WIN must go to a participant that has not had any win yet during the last TWO years. Therefore are ineligible to win previous cash/product winners: any ROUND winners, SOCIALCONTEST winners and previous RANDOM/RAFFLE winners."

<<WINNER>>

The Winner will be the first photo/video in the listing (Winner and Alternates) complying with all above rules and criteria.

If one photo / author does not comply, option to win pass to next in list.

 

Winner>Alternate 1 >Alternate 2> ...

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xWinner
2 prize 1xAlternate 1
3 prize 1xAlternate 2
4 prize 1xAlternate 3
5 prize 1xAlternate 4
6 prize 1xAlternate 5
7 prize 1xAlternate 6
8 prize 1xAlternate 7
9 prize 1xAlternate 8
10 prize 1xAlternate 9

Tổng số lượng đăng ký: 188
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Hadermann Thomas (Belgium) No 00492 https://gleam.io/g/Phfco/16kdul 1
Diego_Caballero (Spain) No 00521 https://gleam.io/g/Phfco/16kp83 1
Sander_Wijgerse (Belgium) No 00511 https://gleam.io/g/Phfco/16j7yv 1
Diego_Caballero (Spain) No 00594 https://gleam.io/g/Phfco/16q2ym 1
Tristan_FRICKER (France) No 00675 https://gleam.io/g/Phfco/16ryv0 1
Davide Tinti (Italy) No 00596 https://gleam.io/g/Phfco/16q4wj 1
Nicko_Martin (Spain) No 00554 https://gleam.io/g/Phfco/16nj6y 1
Lucas David Aliaga Lano (Spain) No 00664 https://gleam.io/g/Phfco/16rscp 1
Lucas David Aliaga Lano (Spain) No 00666 https://gleam.io/g/Phfco/16rscr 1
uPIX (Italy) No 00634 https://gleam.io/g/Phfco/16rbrs 1