21/09/2021 10:14:24 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: КОММЕНТАРИИ=ПОДАРКИ


Nhà Tổ Chức: 930930; 930930; 930930; 日本
Ngày rút thăm: 06/07/2021 8:27:27 CH (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
Điều khoản và điều kiện:

Розыгрыш призов на Мелон Панде

С удовольствием возобновляем традицию розыгрыша случайных призов среди авторов комментариев к товарам из ассортимента нашего магазина. 

Напомним, что в розыгрыше участвуют все отзывы, которые вы напишете в период с 1 по 30 июня, отсеиваем только ошибочные типа дубликатов.  Также не учитываются вопросы к товарам.

Главный приз: PEAUHONNETE Fullerene Eye Serum — увлажняющий и восстанавливающий серум вокруг глаз

Поощрительные призы: 10 промокодов на БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ

Большое спасибо всем за усилия.

 

 

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xГлавный приз: PEAUHONNETE Fullerene Eye Serum — увлажняющий и восстанавливающий серум вокруг глаз
2 prize 10xПоощрительный приз: промокод на бесплатную доставку

Tổng số lượng đăng ký: 1494 (danh sách đăng ký)
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
22318 Главный приз: PEAUHONNETE Fullerene Eye Serum — увлажняющий и восстанавливающий серум вокруг глаз 1
22116 Поощрительный приз: промокод на бесплатную доставку 1
21929 Поощрительный приз: промокод на бесплатную доставку 1
21793 Поощрительный приз: промокод на бесплатную доставку 1
20888 Поощрительный приз: промокод на бесплатную доставку 1
22260 Поощрительный приз: промокод на бесплатную доставку 1
20980 Поощрительный приз: промокод на бесплатную доставку 1
21389 Поощрительный приз: промокод на бесплатную доставку 1
21503 Поощрительный приз: промокод на бесплатную доставку 1
21421 Поощрительный приз: промокод на бесплатную доставку 1
22149 Поощрительный приз: промокод на бесплатную доставку 1
Bạn không chắc mình có bao gồm trong hoạt động rút thăm?

Bạn có thể kiểm tra thông tin tham gia của mình bằng cách nhập danh tính của mình vào trường tìm kiếm bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng không bắt buộc thông tin cá nhân khi chủ dự án nhập danh sách người tham gia. Bạn cần biết rõ cách thức xác nhận bản thân, ví dụ số id, mật khẩu, danh hiệu. Nhìn vào bảng những người chiến thắng ở trên – bạn cần biết rõ hình thức nhận dạng như vậy. Nếu bạn không biết hãy hỏi chủ dự án.