08/08/2022 4:31:46 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: КОММЕНТАРИИ=ПОДАРКИ

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: 930930; 930930; 930930; 日本
Ngày rút thăm: 06/07/2021 8:27:27 CH (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
Điều khoản và điều kiện:

Розыгрыш призов на Мелон Панде

С удовольствием возобновляем традицию розыгрыша случайных призов среди авторов комментариев к товарам из ассортимента нашего магазина. 

Напомним, что в розыгрыше участвуют все отзывы, которые вы напишете в период с 1 по 30 июня, отсеиваем только ошибочные типа дубликатов.  Также не учитываются вопросы к товарам.

Главный приз: PEAUHONNETE Fullerene Eye Serum — увлажняющий и восстанавливающий серум вокруг глаз

Поощрительные призы: 10 промокодов на БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ

Большое спасибо всем за усилия.

 

 

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1x : PEAUHONNETE Fullerene Eye Serum
2 prize 10x :

Tổng số lượng đăng ký: 1494
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
22318 1
22116 1
21929 1
21793 1
20888 1
22260 1
20980 1
21389 1
21503 1
21421 1
22149 1