Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: Valentine day bracelet giveaway

The requested project expired, the record is not available.
Bezplatná verze - pouze pro nekomerční účely
Organizátor : Mixed Kreations; 1028 Yvonne Dr.; Joshua; USA
Den losování: 15. 2. 2014 2:04:59 (GMT-06:00) Střed USA a Kanady
Podmínky :
Leave comment and share post on social media. Ends midnight Feb. 14, 2014
Ceny:

Celkový počet účastníků losování: 0
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Seznam výherců

Systém vylosoval následující výherce::