29/11/2021 12:15:03 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Cherry Bonanza - Jan 2021


Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Cherry Credits Pte Ltd; Singapore; Singapore; Singapore – Republic of Singapore
Ngày rút thăm: 20/01/2021 12:21:12 CH (GMT+08:00) Kuala Lumpur, Singapore
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1x1st Place – 18,000 Cherries
2 prize 1x2nd Place – 13,800 Cherries
3 prize 1x3rd Place – 8,800 Cherries
4 prize 20x20x Prizes – 3,800 Cherries
5 prize 50x50x Prizes – 1,800 Cherries
6 prize 100x100x Prizes – Discount Vouchers

Tổng số lượng đăng ký: 492 (danh sách đăng ký)
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
k*n*e*h*u*i*o*@g*a*l.com 1st Place – 18,000 Cherries 3
s*n*i*a*o*a*2*2@g*a*l.com 2nd Place – 13,800 Cherries 3
c*s*k*b*0*8*@g*a*l.com 3rd Place – 8,800 Cherries 26
k*v*n*r*e*3*@y*h*o.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 4
w*o*y*o*3@g*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 6
g*o*g*y*u*g*6@h*t*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 3
s*n*b*u*e@g*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 3
r*c*u*9*@g*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 18
c*s*k*b*0*8*@g*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 27
b*a*k*a*i*o*e@g*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 3
i*a*e*l*l*p*z*7@o*t*o*k.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 4
d*n*y*r*i*9*@h*t*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 6
b*i*n*a*f*r*7*@y*h*o.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 3
w*n*h*1@g*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 19
w*n*y*c*t*3*@g*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 5
a*y*r*d*i*u*z*6@h*t*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 5
k*l*i*n*1*3*9@g*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 6
m*r*s*l*e*l*n*2@y*h*o.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 3
i*h*a*v*s*o*8@h*t*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 4
j*c*u*l*n*h*m*s*n*4@h*t*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 3
e*r*i*h*r*a*d*z*4@h*t*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 5
t*o*x*v*e*0*@y*h*o.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 3
t*i*t*n*a*y*k*0@g*a*l.com 20x Prizes – 3,800 Cherries 6
r*v*n*e*i*t*r*8@g*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 3
w*l*e*r*i*e*8*@h*t*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 4
8*k*k*n*t*@g*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 11
g*a*y*a*k*2*@y*h*o.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 3
a*d*s*n*a*n*n*9@y*h*o.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 5
h*n*y*e*l*y*9@g*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 5
0*2*7*@g*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 8
c*b*z*r*s*i*b*r*@g*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 3
t*r*l*i*r*y*s@g*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 5
r*a*h*r*i*1*@y*h*o.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 3
v*r*l*m*8*2@g*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 3
m*t*h*w*r*e*9*@g*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 3
h*l*y*o*z*l*z*6@h*t*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 5
a*y*s*g*h*6*@o*t*o*k.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 5
t*e*y*k*t*@g*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 4
a*d*s*n*a*m*8@y*h*o.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 3
m*a*f*d*e*7*@h*t*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 6
d*x*e*y*b*0@g*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 4
r*a*b*o*n*2@y*h*o.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 3
g*a*v*n*e*0*@y*h*o.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 4
l*c*s*k*a*@s*n*n*t.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 8
m*i*e*o*8@y*h*o.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 3
a*b*m*x@y*h*o.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 3
b*e*t*n*a*s*e*0*@g*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 3
d*r*u*y*7*@g*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 3
e*i*y*a*y*5@g*a*l.com 50x Prizes – 1,800 Cherries 4
q*z*r*2*4@l*v*.c*.uk 50x Prizes – 1,800 Cherries 6
1234
Hệ thống đã phát hiện thấy việc sử dụng email trong ID của Người Chiến Thắng. Mỗi ký tự thứ hai trong email đã được thay thế bởi một dấu sao vì lý do an ninh.
Bạn không chắc mình có bao gồm trong hoạt động rút thăm?

Bạn có thể kiểm tra thông tin tham gia của mình bằng cách nhập danh tính của mình vào trường tìm kiếm bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng không bắt buộc thông tin cá nhân khi chủ dự án nhập danh sách người tham gia. Bạn cần biết rõ cách thức xác nhận bản thân, ví dụ số id, mật khẩu, danh hiệu. Nhìn vào bảng những người chiến thắng ở trên – bạn cần biết rõ hình thức nhận dạng như vậy. Nếu bạn không biết hãy hỏi chủ dự án.