6.7.2022 16:27:52

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: PlayOn Cherry Launch Bonanza

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: Cherry Credits Pte Ltd; Singapore; Singapore; Singapore – Republic of Singapore
Deň žrebovania: 16.12.2020 12:01:29 (GMT+08:00) Kuala Lumpur, Singapur
Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1x1st Place – 88,000 Cherries
2 prize 1x2nd Place – 38,000 Cherries
3 prize 1x3rd Place – 18,000 Cherries
4 prize 20x20x Prizes – 8,800 Cherries
5 prize 50x50x Prizes – 3,800 Cherries
6 prize 100x100x Prizes – 1,800 Cherries
7 prize 200x200x Prizes – 880 Cherries

Celkový počet účastníkov žrebovania: 583
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
k*r*s*a*a*b*r*1*@h*t*a*l.com 5
j*s*r*w*5*@y*h*o.com 6
j*f*r*y*a*c*a*5@y*h*o.com 4
a*y*s*r*d*i*u*z*8@g*a*l.com 5
a*d*i*a*a*k*r*8@g*a*l.com 5
o*f*c*a*.m*i*e*t*e*h*r*@g*a*l.com 3
d*n*e*s*a*n*0@g*a*l.com 4
j*n*e*3*8@y*h*o.c*m.sg 5
s*o*e*_*u*e*b*9*@y*h*o.com 3
d*n*e*n*l*o*6*@y*h*o.com 3
p*r*s*o*8*@h*t*a*l.com 3
e*r*i*h*r*a*d*z*4@h*t*a*l.com 5
s*e*e*h*n*6*@g*a*l.com 4
s*e*h*n*b*y*6@g*a*l.com 3
g*e*o*y*h*e*2*@h*t*a*l.com 3
r*l*y*h*t*5*@g*a*l.com 3
a*y*c*l*i*s*3@y*h*o.com 4
r*n*y*r*g*t*1@g*a*l.com 3
g*a*y*r*e*7*@y*h*o.com 3
w*l*e*r*i*e*8*@h*t*a*l.com 4
s*p*i*r*i*n*r*4@g*a*l.com 3
a*a*w*i*e*5@g*a*l.com 6
d*l*a*j*c*o*s*i*0@y*h*o.com 6
d*a*o*d*a*d*r*4@y*h*o.com 4
g*o*g*t*r*e*2*@g*a*l.com 4
y*u*i*a*u*2*@g*a*l.com 3
e*m*j*c*o*s*i*3@g*a*l.com 3
x*a*i*r*a*s*e*1*@y*h*o.com 3
s*a*n*z*3@g*a*l.com 14
t*r*l*i*r*y*s@g*a*l.com 5
c*r*s*o*h*r*r*w*6*@y*h*o.com 3
g*a*e*h*e*0*@y*h*o.com 6
b*t*n*.p*t*f*n*8@g*a*l.com 5
a*t*c*s*d*a*d*4*@g*a*l.com 3
r*b*r*x*n*e*7*@y*h*o.com 3
j*r*i*u*r*9*@g*a*l.com 3
m*c*a*l*h*m*s*n*2@y*h*o.com 3
j*m*y*r*e*1*@y*h*o.com 4
t*i*t*n*a*l*r*1@g*a*l.com 5
l*u*e*k*n*7*@y*h*o.com 4
p*t*i*k*r*c*3*@g*a*l.com 3
c*s*k*b*0*8*@g*a*l.com 26
g*b*i*l*e*e*2*@h*t*a*l.com 4
s*a*u*5*1*@g*a*l.com 3
h*r*y*o*n*o*1*@g*a*l.com 4
a*r*h*m*r*e*3*@g*a*l.com 3
r*a*a*w*l*e*8*@h*t*a*l.com 6
j*y*e*f*l*4*@y*h*o.com 4
o*i*l*m*n*1@g*a*l.com 3
r*y*o*d*r*c*0*@h*t*a*l.com 3
12345678
System identified usage of an email in the Winner ID. Every second letter in the email was replaced by an asterisk for security reasons.