27/10/2021 7:00:29 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: $11 Subscription - DS Nike Air Jordan 1 Union BRED Girls Don't Cry Travis - 7 HOURS ONLY

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Netmagnetism; Toronto; Toronto; Canada
Ngày rút thăm: 10/08/2020 8:44:25 SA (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Điều khoản và điều kiện:

Subscription Registration Final Date: August 9, 2020

 

Subscription Period: August 9 2020 - September 9 2020

 

 

 

How Does it Work?

 

i) Buying a $11 subscription gives our members multiple benefits:

 

 

 

Exclusive access to our discounted sneakers sale page where sneakers are listed and sold for below retail and market price on a periodic basis

The option to rebate your $11 subscription fee towards a $11 discount on our non-exclusive sale items on our website (*some conditions may apply*)

All members that subscribed to the respective subscription period will get a chance to receive free shoes (listed below in bullet iii) as determined by RandomPicker.com - and yes, we cover your shipping cost as well (shipping cost is free for members residing in Canada and USA - international members will be subject to a small surcharge)

 

 

ii) Can I Buy More than 1 Subscription?

 

 

 

Our subscriptions starts at $11 for basic membership and customers have the option to elect for a higher tiered premium membership.

Higher Tiered memberships allows you purchase more than 1 item in our member's exclusive sale page.  All members are limited to 1 item per $11 multiple.  (for example: if member purchases our $11 basic membership, they will only be limited to 1 item in our sale. If members purchases 3x $11 subscription - they will be allowed to purchase up to 3 items on our exclusive sales)

 

 

iii) What About the Free Sneakers?

 

 

 

We all love free sneakers and being part of our valued exclusive members, we will be giving away the below sneakers listed as our sign of appreciation for your support for us. We understand sneakers could be expensive and we want to be able to give back to those that support us.

All the members that subscribed to this specific subscription period will be randomly selected via RandomPicker.com. Your weight in the draw is determined by your purchased tier (ie. Basic membership of $11 is 1 weight and $33 is 3 weight) 

Every Tier 3 subscription purchased gets you 1 free tier upgrade

 

 

iv) International Members:

 

 

 

We will be unable to ship to international address outside of Canada and USA going forward. If you place in a random box, you will be required to create your own forwarding address. For top prizes, we will continue to ship via UPS and charge a surcharge. Your shipping charge will continue to be free for within North America with your US forwarding address

To set up your own forwarding address, please visit https://www.shipito.com/en/ and create your own account. When filling out our google form for shipping, please use the shipitto forwarding address in your account.

 

 

Sneakers In our Free Giveaway:

 

 

 

1st -  Winning member can choose either option below:

 

 

 

i) DS Nike Air Jordan 1 BRED 1994 sz 8 US with og box OR

 

ii) DS Nike Dunk SB Travis Scott sz 9.5,10,10.5,11.5 or 12 US brand new with og all OR

 

iii) DS Nike Dunk SB Girls Don't Cry sz 10 brand new with og all US OR

 

iv) DS Nike Air Jordan 1 Union Black Toe sz 6 or 10.5 US brand new with og all

 

 

 

2nd-5th - DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead)

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xDS Nike Air Jordan 1 BRED 1994 sz 8 US with og box OR DS Nike Dunk SB Travis Scott sz 9.5,10,10.5,11.5 or 12 US OR DS Nike Dunk SB Girls Don't Cry sz 10 OR DS Nike Air Jordan 1 Union Black Toe sz 6 or 10.5 US
2 prize 30xDS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead)
3 prize 60xNetmagnetism Kickbrick

Tổng số lượng đăng ký: 482
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Edward McGlinn DS Nike Air Jordan 1 BRED 1994 sz 8 US with og box OR DS Nike Dunk SB Travis Scott sz 9.5,10,10.5,11.5 or 12 US OR DS Nike Dunk SB Girls Don't Cry sz 10 OR DS Nike Air Jordan 1 Union Black Toe sz 6 or 10.5 US 4
muhammad Firman Siril DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
James Sto Tomas DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 8
Jamie Carlos DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 2
Dominique Smith DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 9
Mike Salvador DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
John Antonel DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 6
Alan Clutario DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 8
Alex Granozio DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
jordan rivero DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
Saqib Khan DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
Jasen Shen DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 1
Samay Gupta DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
gates jen DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 1
Dj Sosa DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
Fernando Silva DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
Joseph Sortwell DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 8
Jason Joven DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
Andres Bello Castillo DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 1
Ismael Solorio DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 1
Daniel Fine DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
Kaylie J DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
Brian Evangelista DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
Ryan Saldivia DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 1
William Dang DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
Daniel Choe DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
Christopher Woo DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
Eric Cato DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 8
Jason Augst DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
Destyn Harding DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
Ethan Tran DS with tags Comme des Garcons T-shirt (can elect to choose mystery box instead) 4
Julio Garcia Netmagnetism Kickbrick 1
Michael Martinez Netmagnetism Kickbrick 4
Angel Leon Netmagnetism Kickbrick 1
Jonathan Meza Netmagnetism Kickbrick 4
Kehinde Ogunwunmi Netmagnetism Kickbrick 12
Jonathan Jaimes Netmagnetism Kickbrick 2
Philemon Wong Netmagnetism Kickbrick 1
Daniel Emeche Netmagnetism Kickbrick 1
Mitchell Lee Netmagnetism Kickbrick 1
thanh nguyen Netmagnetism Kickbrick 4
Adam St-laurent Netmagnetism Kickbrick 8
Alex Ye Netmagnetism Kickbrick 8
Maciej Mackowiak Netmagnetism Kickbrick 8
Davis Yap Netmagnetism Kickbrick 2
Roman Pekaruk Netmagnetism Kickbrick 1
Cameron Reid Netmagnetism Kickbrick 8
Eric Geffen Netmagnetism Kickbrick 1
Miguel Graca Netmagnetism Kickbrick 4
Geronino Cruzat Netmagnetism Kickbrick 1
12