28/10/2021 12:59:44 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: $11 Subscription - DS Nike Air Jordan 1 Travis SSB 3 Air Max Pack - 8 HOURS ONLY

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Netmagnetism; Toronto; Toronto; Canada
Ngày rút thăm: 18/06/2020 8:56:50 SA (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Điều khoản và điều kiện:

Subscription Registration Final Date: June 17th, 2020

 

Subscription Period: June 17 2020 - July 17 2020

 

 

 

How Does it Work?

 

i) Buying a $11 subscription gives our members multiple benefits:

 

 

 

Exclusive access to our discounted sneakers sale page where sneakers are listed and sold for below retail and market price on a periodic basis

The option to rebate your $11 subscription fee towards a $11 discount on our non-exclusive sale items on our website (*some conditions may apply*)

All members that subscribed to the respective subscription period will get a chance to receive free shoes (listed below in bullet iii) as determined by RandomPicker.com - and yes, we cover your shipping cost as well (shipping cost is free for members residing in Canada and USA - international members will be subject to a small surcharge)

 

 

ii) Can I Buy More than 1 Subscription?

 

 

 

Our subscriptions starts at $11 for basic membership and customers have the option to elect for a higher tiered premium membership.

Higher Tiered memberships allows you purchase more than 1 item in our member's exclusive sale page.  All members are limited to 1 item per $11 multiple.  (for example: if member purchases our $11 basic membership, they will only be limited to 1 item in our sale. If members purchases 3x $11 subscription - they will be allowed to purchase up to 3 items on our exclusive sales)

 

 

iii) What About the Free Sneakers?

 

 

 

We all love free sneakers and being part of our valued exclusive members, we will be giving away the below sneakers listed as our sign of appreciation for your support for us. We understand sneakers could be expensive and we want to be able to give back to those that support us.

All the members that subscribed to this specific subscription period will be randomly selected via RandomPicker.com. Your weight in the draw is determined by your purchased tier (ie. Basic membership of $11 is 1 weight and $33 is 3 weight) 

Every Tier 3 subscription purchased gets you 1 free tier upgrade

 

 

iv) International Members:

 

 

 

We will be unable to ship to international address outside of Canada and USA going forward. If you place in a random box, you will be required to create your own forwarding address. For top prizes, we will continue to ship via UPS and charge a surcharge. Your shipping charge will continue to be free for within North America with your US forwarding address

To set up your own forwarding address, please visit https://www.shipito.com/en/ and create your own account. When filling out our google form for shipping, please use the shipitto forwarding address in your account.

 

 

Sneakers In our Free Giveaway:

 

 

 

1st -  Winning member can choose either option below:

 

 

 

i) DS Nike Air Jordan 1 Travis Scott Size 7.5,11.5,13 US OR

 

ii) DS Nike Air Jordan 1 SBB 1.0 sz 8 or 12 US - brand new with og all OR

 

iii) Nike Air Max 1 - 3 Pair pack - Sean 1/97 sz 9 (preowned)+DS Nike Air max Parra sz 9 + Nike Air Max 1 Canada 6ix sz 9.5 (preowned ) - All 3 pairs comes with og all

 

 

 

2nd-5th - DS Random Box

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xDS Nike Air Jordan 1 Travis Scott Size 7.5,11.5,13 US or DS Nike Air Jordan 1 SBB 1.0 sz 8 or 12 US or Nike Air Max 1 - 3 Pair pack - Sean 1/97 sz 9 (preowned)+DS Nike Air max Parra sz 9 + Nike Air Max 1 Canada 6ix sz 9.5 (preowned )
2 prize 20xDS Random Box
3 prize 10xNetmagnetism KickBricks Series 1/2/3

Tổng số lượng đăng ký: 292
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Simon Barras DS Nike Air Jordan 1 Travis Scott Size 7.5,11.5,13 US or DS Nike Air Jordan 1 SBB 1.0 sz 8 or 12 US or Nike Air Max 1 - 3 Pair pack - Sean 1/97 sz 9 (preowned)+DS Nike Air max Parra sz 9 + Nike Air Max 1 Canada 6ix sz 9.5 (preowned ) 4
Oliver Bernabe DS Random Box 1
Morris Iwai DS Random Box 1
Andrew Duca DS Random Box 1
Matt Campbell DS Random Box 4
Abdulmalik Khan DS Random Box 1
Cindy Xu DS Random Box 4
Jeffrey wilson DS Random Box 1
Seanghor Heng DS Random Box 1
Brian Kye DS Random Box 8
Linh Tran DS Random Box 4
Tyler Henderson DS Random Box 8
Shaoyi Yu DS Random Box 4
Cody McCauley DS Random Box 4
Nate Felipe DS Random Box 8
Bernie Xu DS Random Box 4
Celso Baldin DS Random Box 4
Johnny Li DS Random Box 4
Christian Sarmiento DS Random Box 4
Moses Oh DS Random Box 5
Gregory Cronk DS Random Box 4
Gianluca Vitale Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 8
Tyler Howell Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Jason Downey Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 8
Jason Farnsworth Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Brandon Garcia Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Shaka Lohardjo Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Ian Roughen Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Alexis Pong Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Christopher Gomez Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Dante Fulgenzi Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4