21/09/2021 9:51:54 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: $11 Subscription - DS Nike Air Max 1/97 Sean Travis SB SoleFly - 9 HOURS ONLY

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Netmagnetism; Toronto; Toronto; Canada
Ngày rút thăm: 06/06/2020 9:08:47 SA (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Điều khoản và điều kiện:

Subscription Registration Final Date: June 5, 2020

 

Subscription Period: June 5 2020- July 5 2020

 

 

 

How Does it Work?

 

i) Buying a $11 subscription gives our members multiple benefits:

 

 

 

Exclusive access to our discounted sneakers sale page where sneakers are listed and sold for below retail and market price on a periodic basis

The option to rebate your $11 subscription fee towards a $11 discount on our non-exclusive sale items on our website (*some conditions may apply*)

All members that subscribed to the respective subscription period will get a chance to receive free shoes (listed below in bullet iii) as determined by RandomPicker.com - and yes, we cover your shipping cost as well (shipping cost is free for members residing in Canada and USA - international members will be subject to a small surcharge)

 

 

ii) Can I Buy More than 1 Subscription?

 

 

 

Our subscriptions starts at $11 for basic membership and customers have the option to elect for a higher tiered premium membership.

Higher Tiered memberships allows you purchase more than 1 item in our member's exclusive sale page.  All members are limited to 1 item per $11 multiple.  (for example: if member purchases our $11 basic membership, they will only be limited to 1 item in our sale. If members purchases 3x $11 subscription - they will be allowed to purchase up to 3 items on our exclusive sales)

 

 

iii) What About the Free Sneakers?

 

 

 

We all love free sneakers and being part of our valued exclusive members, we will be giving away the below sneakers listed as our sign of appreciation for your support for us. We understand sneakers could be expensive and we want to be able to give back to those that support us.

All the members that subscribed to this specific subscription period will be randomly selected via RandomPicker.com. Your weight in the draw is determined by your purchased tier (ie. Basic membership of $11 is 1 weight and $33 is 3 weight) 

Every Tier 3 subscription purchased gets you 1 free tier upgrade

 

 

iv) International Members:

 

 

 

We will be unable to ship to international address outside of Canada and USA going forward. If you place in a random box, you will be required to create your own forwarding address. For top prizes, we will continue to ship via UPS and charge a surcharge. Your shipping charge will continue to be free for within North America with your US forwarding address

To set up your own forwarding address, please visit https://www.shipito.com/en/ and create your own account. When filling out our google form for shipping, please use the shipitto forwarding address in your account.

 

 

 

 

Sneakers In our Free Giveaway:

 

 

 

1st -  Winning member can choose either option below:

 

 

 

i) DS Nike Air Max 1/97 Sean sz 12 US OR

 

ii) DS Nike Dunk SB Travis Scott sz 11,11.5 or 12 US OR

 

iii) NDS Nike Air Jordan 1 Sole Fly sz 11 US preowned with og box

 

 

 

2nd - Nike Vapromax Off White black sz 12 US preowned with og all (8/10)

 

3rd - Nike Air Max 1 6ix Toronto sz 11 US preowned with og all (8/10)

 

4th - DS Nike Air Jordan X 10 Black OVO sz 12 US with og all

 

5th - Nike Dunk SB Maple Leaf Central sz 11 US preowned with og half box (8/10)

 

6th - DS Nike Air Jordan 4 Laser White sz 12 US brand new with og box

 

7th - DS Nike Air Jordan 10 Seattle sz 12 US brand new with og box

 

8th - Nike Air Jordan 5 Toro Red sz 11.5 US - preowned with og box (8/10)

 

9th - DS Nike Air Jordan 1 Defiant couture sz 11.5 US brand new with og box

 

10th - DS Nike Air Jordan 1 Defiant White black sz 12 US brand new with og box

 

11th - Nike Air Jordan 1 Rare Air Patch sz 12 - preowned with og box (9/10)

 

12th - PADS Adidas Ultraboost Navy sz 12 - with og box (9.5/10)

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xDS Nike Air Max 1/97 Sean sz 12 US OR DS Nike Dunk SB Travis Scott sz 11,11.5 or 12 US OR NDS Nike Air Jordan 1 Sole Fly sz 11 US preowned with og box
2 prize 1xNike Vapromax Off White black sz 12 US preowned with og all (8/10)
3 prize 1xNike Air Max 1 6ix Toronto sz 11 US preowned with og all (8/10)
4 prize 1xDS Nike Air Jordan X 10 Black OVO sz 12 US with og all
5 prize 1xNike Dunk SB Maple Leaf Central sz 11 US preowned with og half box (8/10)
6 prize 1xDS Nike Air Jordan 4 Laser White sz 12 US brand new with og box
7 prize 1xDS Nike Air Jordan 10 Seattle sz 12 US brand new with og box
8 prize 1xNike Air Jordan 5 Toro Red sz 11.5 US - preowned with og box (8/10)
9 prize 1xDS Nike Air Jordan 1 Defiant couture sz 11.5 US brand new with og box
10 prize 1xDS Nike Air Jordan 1 Defiant White black sz 12 US brand new with og box
11 prize 1xNike Air Jordan 1 Rare Air Patch sz 12 - preowned with og box (9/10)
12 prize 1xPADS Adidas Ultraboost Navy sz 12 - with og box (9.5/10)
13 prize 15xDS Random Box

Tổng số lượng đăng ký: 369
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Jeff Chen DS Nike Air Max 1/97 Sean sz 12 US OR DS Nike Dunk SB Travis Scott sz 11,11.5 or 12 US OR NDS Nike Air Jordan 1 Sole Fly sz 11 US preowned with og box 8
Matt Johnson Nike Vapromax Off White black sz 12 US preowned with og all (8/10) 4
Nick Miles Nike Air Max 1 6ix Toronto sz 11 US preowned with og all (8/10) 2
Jonathan Campos DS Nike Air Jordan X 10 Black OVO sz 12 US with og all 4
Jonathan Jurado Nike Dunk SB Maple Leaf Central sz 11 US preowned with og half box (8/10) 6
Bing Lin DS Nike Air Jordan 4 Laser White sz 12 US brand new with og box 1
Noor Sidhu DS Nike Air Jordan 10 Seattle sz 12 US brand new with og box 4
Ike Emeche Nike Air Jordan 5 Toro Red sz 11.5 US - preowned with og box (8/10) 4
kito boozer DS Nike Air Jordan 1 Defiant couture sz 11.5 US brand new with og box 4
Shaurya kumar DS Nike Air Jordan 1 Defiant White black sz 12 US brand new with og box 8
CHRISTOPHER Grigalunas Nike Air Jordan 1 Rare Air Patch sz 12 - preowned with og box (9/10) 4
Kyle Jack PADS Adidas Ultraboost Navy sz 12 - with og box (9.5/10) 1
Lisi Cao DS Random Box 1
William Masi DS Random Box 8
Manny Khosh DS Random Box 6
Sherwin Franco DS Random Box 1
Elijah Allen DS Random Box 6
Javier Larreategui DS Random Box 16
Havkhun Mony DS Random Box 1
Dimarvin Puerto DS Random Box 1
Andrew Wilson DS Random Box 2
Ronit Singh DS Random Box 1
Arashk Fotoohighiam DS Random Box 14
Nicholas Nelson DS Random Box 6
Kristian Tiopo DS Random Box 8
Anthony Chanthavong DS Random Box 6
Simon Barras DS Random Box 4