Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: $11 Subscription - DS Nike Travis Dunk SB Jordan 1 Union Storm - 75 PAIRS

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Netmagnetism; Toronto; Toronto; Canada
Ngày rút thăm: 07/05/2020 9:16:46 SA (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xDS Nike Dunk SB Travis Scott (size 8,8.5,9.5,10,10.5,11,12,13) OR DS Nike Air Jordan 1 Storm blue (size 4,4.5,5,5,8,10,10.5) US OR DS Nike Air Jordan 1 Travis Scott (size 8.5,10,10.5,12,13) OR DS SBB 1.0 sz 9
2 prize 1xDS Nike Off White Dunk Low Red / Gold / Green
3 prize 110xDS Random Box
4 prize 30xDS Mystery Box (Toy Collectibles/ KickBrick Bundle)
5 prize 50xNetmagnetism KickBricks Series 1/2/3

Tổng số lượng đăng ký: 845
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Raymond Tran 4
Spencer Chun 4
Jonathon Townsend 4
Michael Semidey 4
Richard Sakoda 4
Kathleen Bitanga 8
Timothy Hagoriles 4
Brian Lam 4
Kiron Mitchell 4
Erasmo guzman 8
Bret Barnes 4
Juan Vazquez 4
Tyler Henderson 8
Linus Nilsson 4
David Cheng 4
Kwang Kim 4
hieu Nguyen 4
Jag Sandhu 4
Felix Saavedra 12
Justin Dela Fuente 1
Benjamin Cheng 4
Vedant Lamba 1
Tyrese Samuels 1
Bradley McCoy 4
Adrian Joaquin 4
Victor Aguilar 4
Tony Vu 4
Nick Spitters 4
Julian Luschmann 4
Wenry Tanius 1
Michael Telesford 1
aden altay 4
Owen Zheng 4
Eric Hall 1
Jason Moona 4
Keenan Marianno 4
Raul Ho 8
Joshua Santiago 4
Joseph Higgins 4
Peter Ho 1
John Brower 4
Alexander Ambroise 8
Lucas Zutautas 4
ed bull 4
Philemon Wong 1
Kwame Graham 10
Phillip Hinojosa 4
Niyara Shah 4
Jason Tang 20
Ryan Napao 6
1234