Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: $11 Subscription - DS Nike Air Jordan 1 Turbo Green 8 PAIRS - 7 HOURS ONLY


Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Netmagnetism; Toronto; Toronto; Canada
Ngày rút thăm: 14/04/2020 9:56:40 SA (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Điều khoản và điều kiện:

Subscription Registration Final Date: April 13, 2020

 

Subscription Period: April 13, 2019 - May 13 2019

 

 

 

How Does it Work?

 

i) Buying a $11 subscription gives our members multiple benefits:

 

 

 

Exclusive access to our discounted sneakers sale page where sneakers are listed and sold for below retail and market price on a periodic basis

The option to rebate your $11 subscription fee towards a $11 discount on our non-exclusive sale items on our website (*some conditions may apply*)

All members that subscribed to the respective subscription period will get a chance to receive free shoes (listed below in bullet iii) as determined by RandomPicker.com - and yes, we cover your shipping cost as well (shipping cost is free for members residing in Canada and USA - international members will be subject to a small surcharge)

 

 

ii) Can I Buy More than 1 Subscription?

 

 

 

Our subscriptions starts at $11 for basic membership and customers have the option to elect for a higher tiered premium membership.

Higher Tiered memberships allows you purchase more than 1 item in our member's exclusive sale page.  All members are limited to 1 item per $11 multiple.  (for example: if member purchases our $11 basic membership, they will only be limited to 1 item in our sale. If members purchases 3x $11 subscription - they will be allowed to purchase up to 3 items on our exclusive sales)

 

 

iii) What About the Free Sneakers?

 

 

 

We all love free sneakers and being part of our valued exclusive members, we will be giving away the below sneakers listed as our sign of appreciation for your support for us. We understand sneakers could be expensive and we want to be able to give back to those that support us.

All the members that subscribed to this specific subscription period will be randomly selected via RandomPicker.com. Your weight in the draw is determined by your purchased tier (ie. Basic membership of $11 is 1 weight and $33 is 3 weight) 

Every Tier 3 subscription purchased gets you 1 free tier upgrade

 

 

Sneakers In our Free Giveaway:

 

 

 

Size breakdown as followed: size 8.5x1, 9x1, 10x1, 10.5x1, 11x2, 12x1, 13x1

 

 

 

1st- DS Nike Air Jordan 1 Turbo Green- brand new with og all - First choice of size

 

2nd-8th - choice in subsequent placement, 8th will get the last remaining pair.

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xDS Nike Air Jordan 1 Turbo Green- brand new with og all - First choice of size (8.5x1, 9x1, 10x1, 10.5x1, 11x2, 12x1, 13x1)
2 prize 7xchoice in subsequent placement, 8th will get the last remaining pair.
3 prize 50xDS Mystery box

Tổng số lượng đăng ký: 263 (danh sách đăng ký)
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Sang Hyun Lee DS Nike Air Jordan 1 Turbo Green- brand new with og all - First choice of size (8.5x1, 9x1, 10x1, 10.5x1, 11x2, 12x1, 13x1) 1
Artan STEBLEVA choice in subsequent placement, 8th will get the last remaining pair. 4
Daniel James choice in subsequent placement, 8th will get the last remaining pair. 4
Arkian Zarifi choice in subsequent placement, 8th will get the last remaining pair. 8
Eddy siu choice in subsequent placement, 8th will get the last remaining pair. 1
Venessa Thach choice in subsequent placement, 8th will get the last remaining pair. 1
Adam St-laurent choice in subsequent placement, 8th will get the last remaining pair. 13
Alex Granozio choice in subsequent placement, 8th will get the last remaining pair. 1
Tom Barac DS Mystery box 4
Tim Bragat DS Mystery box 4
Arturo Gutierrez DS Mystery box 1
Rohan Amladi DS Mystery box 1
Rosalio Penaloza DS Mystery box 1
Elias Chavez DS Mystery box 4
Sam Thammavongsa DS Mystery box 2
Jake Shelley DS Mystery box 1
Clinton Condry DS Mystery box 4
Jeremy Nottingham DS Mystery box 4
Yue-Chen Dai DS Mystery box 8
Justin Cheung DS Mystery box 8
Jinchi Qu DS Mystery box 1
Felix Preciado DS Mystery box 4
Tyler Henderson DS Mystery box 4
Santo Garcia DS Mystery box 4
Raymond Ho DS Mystery box 1
Joel Nunez DS Mystery box 1
Jeremiah Dao DS Mystery box 14
Andrew Vitale DS Mystery box 4
Tharijan Srirangan DS Mystery box 1
Brian O'Connor DS Mystery box 12
Benjamin Cheng DS Mystery box 4
Jonathon Ha DS Mystery box 1
Ira Mo DS Mystery box 1
Adam Dicks DS Mystery box 4
Jazz Singh DS Mystery box 4
Brian Robert DS Mystery box 2
Grant Nishioku DS Mystery box 1
PJ Salcedo DS Mystery box 1
Baltimar Carlos Jr DS Mystery box 1
Michael Teylan DS Mystery box 8
Jared Hollis DS Mystery box 1
Javier Villanueva DS Mystery box 4
Daniel Farley DS Mystery box 20
Matthew Ghebre DS Mystery box 8
JERREL GUZMAN DS Mystery box 1
Shaq Lawson DS Mystery box 4
Kris Vo DS Mystery box 1
Sherzod Alimov DS Mystery box 12
David Martins DS Mystery box 4
Liam OHearn DS Mystery box 1
12
Bạn không chắc mình có bao gồm trong hoạt động rút thăm?

Bạn có thể kiểm tra thông tin tham gia của mình bằng cách nhập danh tính của mình vào trường tìm kiếm bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng không bắt buộc thông tin cá nhân khi chủ dự án nhập danh sách người tham gia. Bạn cần biết rõ cách thức xác nhận bản thân, ví dụ số id, mật khẩu, danh hiệu. Nhìn vào bảng những người chiến thắng ở trên – bạn cần biết rõ hình thức nhận dạng như vậy. Nếu bạn không biết hãy hỏi chủ dự án.