Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: RENFE-SNCF

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức:
Ngày rút thăm: 28/01/2020 11:08:29 CH
Điều khoản và điều kiện:

BASES DEL CONCURSO

RENFE-SNCF escogerá los 5 ganadores que hayan participado activamente a través de Twitter subiendo sus fotos gif del día del evento y tuiteando antes del evento respondiendo quién es su compañero ideal para viajar en tren.

  1. Los 5 ganadores se anunciarán la semana del 27 de enero en las redes sociales de RENFE-SNCF y Birratour.
  2. Los ganadores podrán elegir las siguientes opciones:
    • A. Salidas desde Madrid a Perpiñán, Narbona, Béxiers, Montpellier, Nîmes, Aviñón, Aix-en-Provence y Marsella.
    • B. Salidas desde Barcelona a Perpiñán, Narbona, Béxiers, Montpellier, Nîmes, Aviñón, Aix-en-Provence, Marsella, Toulouse* y Carcasona* (circulan desde 31/03 a 23/09), Valence, Lyon y París.
  3. Los billetes RENFE-SNCF en Clase Preferente son válidos hasta el 31/12/2020. No está incluida la Semana Santa ni los puentes. Los ganadores deberán comunicarle al responsable de billetes RENFE-SNCF su destino elegido con 4 semanas de antelación al viaje.
  4. Los billetes RENFE-SNCF en Clase Preferente estarán sujetos a disponibilidad de plazas. No podrán ser transferidos a terceros, a título gratuito u oneroso. Ni canje o sustitución a petición de los ganadores.
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 5x1 billete doble de i/v en clase Preferente

Tổng số lượng đăng ký: 75
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
@nuriainwonderl1 1 billete doble de i/v en clase Preferente 1
@viajandoenfurgo 1 billete doble de i/v en clase Preferente 1
@viajerosalblog 1 billete doble de i/v en clase Preferente 1
@cuadrosyaloloco 1 billete doble de i/v en clase Preferente 1
@sinmapa_net 1 billete doble de i/v en clase Preferente 1