06/06/2023 10:52:07 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 


Dự Án: 8-10.5 US - DS Nike Air Jordan 4 Levis Spider Man Parra RANDOM BOX

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Netmagnetism; Toronto; Toronto; Canada
Ngày rút thăm: 09/12/2019 10:35:02 SA (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Điều khoản và điều kiện:

Random Box Explained - What are you getting Exactly?

 

1. There are a total of 50 SPOTS in this Random box pool. Buyer can select either from the below options in their size:

 

i) DS Daily Essentials @$49/ pair

ii) DS Nike Jordan Random Box @$165/ pair

 

2. Once all 50 SLOTS are sold out, the list of buyers will be entered through Randompicker.com to determine whom will be receiving the top prize

 

How Do I get the Grail Shoes shown in the Pictures?

 

3. The draw is to determine who will get the top prize. Resulting placements will receive their purchased size and item.

 

i) 1st place - choice of any of the below:

DS Nike Air Jordan 4 Levis White (size 8,9,10,10.5,11.5,12,13 US) OR 

DS Nike Air Max 1 Parra (size 7.5-10 US) OR 

DS Nike Air Jordan 1 Spider Man (size 8.5,9,10,10.5,13 US) OR

DS Nike Air Jordan 4 Levis Denim sz 9 US preowned good condition with box

 

ii)2nd - 50th Place - Selected random box

 

**Disclaimer** - All Random box shoes are sold at close to Market/Retail Prices with a slight premium cost to cover the market price of the main prize grail. The top grail usually cost close to $500-600 and up and the slight premium cost from each random box is used to cover the cost of resell prices. If you are going to compare "stockX" specific sizes price or plan to resell the random box for profit, this is not for you as different sizes may vary in price. This is meant for you to buy a pair of shoes that you will wear for market and having an opportunity to get grails for a fraction.

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xDS Nike Air Jordan 4 levis/ Spider Man/ Parra Air Max
2 prize 39xDS Random box in purchased tier

Tổng số lượng đăng ký: 40
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Jeffery Liu DS Nike Air Jordan 4 levis/ Spider Man/ Parra Air Max 1
Shaun Agresor DS Random box in purchased tier 1
Jason Eden DS Random box in purchased tier 1
Nile Chen DS Random box in purchased tier 1
Sean Tyree DS Random box in purchased tier 1
David Yang DS Random box in purchased tier 1
Royce Hamano DS Random box in purchased tier 1
Wesley Ng DS Random box in purchased tier 1
Brendan Lugo DS Random box in purchased tier 1
Colin Vo DS Random box in purchased tier 1
Jonathan Ang DS Random box in purchased tier 1
Jonnathan Rojas DS Random box in purchased tier 1
Edward Karcher DS Random box in purchased tier 1
Travis Moon DS Random box in purchased tier 1
Eli Falls DS Random box in purchased tier 1
Misha Moustakas DS Random box in purchased tier 1
Kevin Wong DS Random box in purchased tier 1
Diamond Evans DS Random box in purchased tier 1
Pedro Calderon DS Random box in purchased tier 1
Michael Tse DS Random box in purchased tier 1
Brandon Wong DS Random box in purchased tier 1
Kevin Vieira DS Random box in purchased tier 1
Devon Wood DS Random box in purchased tier 1
Rey Bontogon DS Random box in purchased tier 1
Bradley McCoy DS Random box in purchased tier 1
Seanghor Heng DS Random box in purchased tier 1
Jesse Perez DS Random box in purchased tier 1
Alexandre Beauvais DS Random box in purchased tier 1
Nikolas Thiessen DS Random box in purchased tier 1
Devon Wood DS Random box in purchased tier 1
Sherzod Alimov DS Random box in purchased tier 1
Julio Berrones DS Random box in purchased tier 1
Darrell Clay DS Random box in purchased tier 1
Prince Edoh DS Random box in purchased tier 1
Anthony Bolton DS Random box in purchased tier 1
Carlos Melchor DS Random box in purchased tier 1
Michael DeVaney DS Random box in purchased tier 1
Melissa Chavis DS Random box in purchased tier 1
Jermy Greene DS Random box in purchased tier 1
john pak DS Random box in purchased tier 1