06/07/2022 5:11:06 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: $11 subscription - DS Air Jordan HIS HER PACK Union Travis Satin

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Netmagnetism; Toronto; Toronto; Canada
Ngày rút thăm: 06/11/2019 9:58:35 SA (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Điều khoản và điều kiện:

Subscription Registration Final Date: November 5th, 2019

 

Subscription Period: November 5th, 2019 - December 5th, 2019

 

 

 

How Does it Work?

 

i) Buying a $11 subscription gives our members multiple benefits:

 

 

 

Exclusive access to our discounted sneakers sale page where sneakers are listed and sold for below retail and market price on a periodic basis

The option to rebate your $11 subscription fee towards a $11 discount on our non-exclusive sale items on our website (*some conditions may apply*)

All members that subscribed to the respective subscription period will get a chance to receive free shoes (listed below in bullet iii) as determined by RandomPicker.com - and yes, we cover your shipping cost as well (shipping cost is free for members residing in Canada and USA - international members will be subject to a small surcharge)

 

 

ii) Can I Buy More than 1 Subscription?

 

 

 

Our subscriptions starts at $11 for basic membership and customers have the option to elect for a higher tiered premium membership.

Higher Tiered memberships allows you purchase more than 1 item in our member's exclusive sale page.  All members are limited to 1 item per $11 multiple.  (for example: if member purchases our $11 basic membership, they will only be limited to 1 item in our sale. If members purchases 3x $11 subscription - they will be allowed to purchase up to 3 items on our exclusive sales)

 

 

iii) What About the Free Sneakers?

 

 

 

We all love free sneakers and being part of our valued exclusive members, we will be giving away the below sneakers listed as our sign of appreciation for your support for us. We understand sneakers could be expensive and we want to be able to give back to those that support us.

All the members that subscribed to this specific subscription period will be randomly selected via RandomPicker.com. Your weight in the draw is determined by your purchased tier (ie. Basic membership of $11 is 1 weight and $33 is 3 weight) 

Every Tier 3 subscription purchased gets you 1 free tier upgrade

 

 

Sneakers In our Free Giveaway:

 

 

 

1st - Winning member can choose either option below:

 

 

 

i) DS Nike Air Jordan Union Black toe (size 6,10,10.5,11 US) OR Storm Blue (size 4,5.5,8,11,12) AND

 

ii) Nike Air Jordan 6 Cactus Jack (sz 4-7 US) OR Air Jordan 1 Satin (sz 6-7,8 US)

 

 

 

2nd/3rd place - DS Random box

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xDS Nike Air Jordan Union Black toe (size 6,10,10.5,11 US) OR Storm Blue (size 4,5.5,8,11,12) AND Nike Air Jordan 6 Cactus Jack (sz 4-7 US) OR Air Jordan 1 Satin (sz 6-7,8 US)
2 prize 2xJordan 1 Turbo Green (9.5-12)/ Aleali May (wm 6-9) / Obsidian Blue (10-13)/ SBB 3.0 (8-11)
3 prize 48xDS Random box
4 prize 15xNetmagnetism KickBricks Series 1/2/3

Tổng số lượng đăng ký: 426
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Nick Greenwood DS Nike Air Jordan Union Black toe (size 6,10,10.5,11 US) OR Storm Blue (size 4,5.5,8,11,12) AND Nike Air Jordan 6 Cactus Jack (sz 4-7 US) OR Air Jordan 1 Satin (sz 6-7,8 US) 1
Daniel Choe Jordan 1 Turbo Green (9.5-12)/ Aleali May (wm 6-9) / Obsidian Blue (10-13)/ SBB 3.0 (8-11) 4
Andrea Payne Jordan 1 Turbo Green (9.5-12)/ Aleali May (wm 6-9) / Obsidian Blue (10-13)/ SBB 3.0 (8-11) 1
Jason Wong DS Random box 16
Benny Lau DS Random box 4
Brett Bustamante DS Random box 6
John Oh DS Random box 1
Carlos Peguero DS Random box 5
Sean Perl DS Random box 8
Michelle Cervene DS Random box 4
Pedro Calderon DS Random box 9
Emilio DALMACIO DS Random box 4
Kenneth France DS Random box 4
Thomas Rogers DS Random box 8
Shane McCormick DS Random box 8
Michelle Romano DS Random box 4
William Siegenthal DS Random box 4
darin lee DS Random box 6
Alex Strong DS Random box 6
Alfred Mercad0 DS Random box 13
Rueben Aldred DS Random box 9
Luis Moreira DS Random box 4
ali hamad DS Random box 6
jonathan chau DS Random box 13
Chun Chen DS Random box 4
Danny Saeteurn DS Random box 4
Raymond Ha DS Random box 8
Carlan Huntsman DS Random box 4
Andrew Duca DS Random box 8
Judyna Pres DS Random box 1
Wendell Rivera DS Random box 4
Vincent Liu DS Random box 4
manish parajuli DS Random box 4
Alan Murphy DS Random box 8
Ali Abdulla DS Random box 4
Chris Fortuno DS Random box 6
Trinh Nguyen DS Random box 4
Kaleb Perry DS Random box 1
Melissa Chavis DS Random box 4
Andrew nguyen DS Random box 8
Daryle Allums Jr DS Random box 5
Hoku Chang DS Random box 4
Codey Sawyer DS Random box 4
Massimo Casciano DS Random box 4
Jake Biggs DS Random box 5
Anh Le DS Random box 4
Deany Bergmans DS Random box 4
Dara Edemeka DS Random box 4
Octavio Sanchez DS Random box 4
Blaine Jantz DS Random box 4
12