Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: DearMob iPhone Manager iPad Contest

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: 610041; 610041; 610041; 中国
Ngày rút thăm: 10/12/2019 8:53:53 CH (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
Điều khoản và điều kiện:

The odds of winning depend on the number of entries received during the Entry Period. The Administrator reserves the right to substitute prizes with equal cash value transferring via PayPal under exceptional circumstances. All taxes, fees and surcharges on prizes are the sole responsibility of winner. If the winner does not respond within 3 days of notification, the winner will be disqualified.

According to the sweepstakes terms and conditions, entries are void when the entrant tries to obtain more than the stated number of Entries by using multiple/different email addresses, identities or any other methods.

 

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xiPad 10.2 (32 GB)

Tổng số lượng đăng ký: 422
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
Hệ thống đã phát hiện thấy việc sử dụng email trong ID của Người Chiến Thắng. Mỗi ký tự thứ hai trong email đã được thay thế bởi một dấu sao vì lý do an ninh.