Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: $11 Subscription - Nike Dunk Supreme Red OFF White Blazer 6 HOURS

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Netmagnetism; Toronto; Toronto; Canada
Ngày rút thăm: 17/10/2019 8:16:58 SA (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Điều khoản và điều kiện:

Subscription Registration Final Date: October 16th, 2019

Subscription Period: October 16th, 2019 - November 16th, 2019

 

How Does it Work?

i) Buying a $11 subscription gives our members multiple benefits:

 

  1. Exclusive access to our discounted sneakers sale page where sneakers are listed and sold for below retail and market price on a periodic basis
  2. The option to rebate your $11 subscription fee towards a $11 discount on our non-exclusive sale items on our website (*some conditions may apply*)
  3. All members that subscribed to the respective subscription period will get a chance to receive free shoes (listed below in bullet iii) as determined by RandomPicker.com - and yes, we cover your shipping cost as well (shipping cost is free for members residing in Canada and USA - international members will be subject to a small surcharge)

 

ii) Can I Buy More than 1 Subscription?

 

  1. Our subscriptions starts at $11 for basic membership and customers have the option to elect for a higher tiered premium membership.
  2. Higher Tiered memberships allows you purchase more than 1 item in our member's exclusive sale page.  All members are limited to 1 item per $11 multiple.  (for example: if member purchases our $11 basic membership, they will only be limited to 1 item in our sale. If members purchases 3x $11 subscription - they will be allowed to purchase up to 3 items on our exclusive sales)

 

iii) What About the Free Sneakers?

 

  1. We all love free sneakers and being part of our valued exclusive members, we will be giving away the below sneakers listed as our sign of appreciation for your support for us. We understand sneakers could be expensive and we want to be able to give back to those that support us.
  2. All the members that subscribed to this specific subscription period will be randomly selected via RandomPicker.com. Your weight in the draw is determined by your purchased tier (ie. Basic membership of $11 is 1 weight and $33 is 3 weight) 
  3. Every Tier 3 subscription purchased gets you 1 free tier upgrade

 

Sneakers In our Free Giveaway:

 

1st - Winning member can choose either option below:

 

i) Nike Dunk SB Supreme Red Cement sz 9 US - excellent preowned with og box OR

ii) Nike Off White Blazer OG sz 9 US - excellent preowned with Og box

 

2nd/3rd place - DS Random box

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xNike Dunk Supreme Cement 2012 or Off White Blazer The Ten sz 9 OG all
2 prize 1xRemaining choice from 1st place
3 prize 15xDS Random box (size 8.5-9.5 range only)
4 prize 10xNetmagnetism Series 1/2

Tổng số lượng đăng ký: 212
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Benjamin Lim Nike Dunk Supreme Cement 2012 or Off White Blazer The Ten sz 9 OG all 4
Scott Riker Netmagnetism Series 1/2 4
Conrad Bautista DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 8
Jason Ho DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 1
Stephen Rojas Remaining choice from 1st place 32
Tanner Cervene Netmagnetism Series 1/2 1
Ricky Melendez Netmagnetism Series 1/2 1
Jesus Garcia DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 1
Shaoyi Yu DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 4
Reece White Netmagnetism Series 1/2 1
Jasem Tadros Netmagnetism Series 1/2 4
Danny Wang DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 12
Ramil Pinon DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 8
Deepa S DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 8
Aaron Yan Netmagnetism Series 1/2 1
Joel Alfonso DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 1
Chris Ngo DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 6
Grant Nelson DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 8
Dante Fulgenzi DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 4
Prince Edoh Netmagnetism Series 1/2 4
Dylan Luke Netmagnetism Series 1/2 4
Derek Pettis Netmagnetism Series 1/2 4
Eric Lam DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 1
Jose Rivera DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 2
Kenny Ng Netmagnetism Series 1/2 12
Kristian Dalisay DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 12
Yordin Maldonado DS Random box (size 8.5-9.5 range only) 8