Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: $11 Subscription - Nike Air Jordan Sean 7 PAIRS Size 11 ONE DAY

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Netmagnetism; Toronto; Toronto; Canada
Ngày rút thăm: 04/10/2019 9:38:21 SA (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Điều khoản và điều kiện:

Subscription Registration Final Date: October 3rd, 2019

 

Subscription Period: October 3, 2019 - November 3, 2019

 

 

 

How Does it Work?

 

i) Buying a $11 subscription gives our members multiple benefits:

 

 

 

Exclusive access to our discounted sneakers sale page where sneakers are listed and sold for below retail and market price on a periodic basis

The option to rebate your $11 subscription fee towards a $11 discount on our non-exclusive sale items on our website (*some conditions may apply*)

All members that subscribed to the respective subscription period will get a chance to receive free shoes (listed below in bullet iii) as determined by RandomPicker.com - and yes, we cover your shipping cost as well (shipping cost is free for members residing in Canada and USA - international members will be subject to a small surcharge)

 

 

ii) Can I Buy More than 1 Subscription?

 

 

 

Our subscriptions starts at $11 for basic membership and customers have the option to elect for a higher tiered premium membership.

Higher Tiered memberships allows you purchase more than 1 item in our member's exclusive sale page.  All members are limited to 1 item per $11 multiple.  (for example: if member purchases our $11 basic membership, they will only be limited to 1 item in our sale. If members purchases 3x $11 subscription - they will be allowed to purchase up to 3 items on our exclusive sales)

 

 

iii) What About the Free Sneakers?

 

 

 

We all love free sneakers and being part of our valued exclusive members, we will be giving away the below sneakers listed as our sign of appreciation for your support for us. We understand sneakers could be expensive and we want to be able to give back to those that support us.

All the members that subscribed to this specific subscription period will be randomly selected via RandomPicker.com. Your weight in the draw is determined by your purchased tier (ie. Basic membership of $11 is 1 weight and $33 is 3 weight) 

Every Tier 3 subscription purchased gets you 1 free tier upgrade

 

 

 

 

Sneakers In our Free Giveaway: (1st-7th place)

 

 

 

1) Nike Air Max 1/97 Sean Wotherspoon sz 10.5 - excellent preowned no box

 

2) Nike Air Jordan 1 Bred 2013

 

3) Nike Air Jordan 1 JTH White Cement

 

4) Nike Air Jordan 3 Black Cement

 

5) Nike Air Jordan 1 Nigel Sylvester

 

6) Nike Air Jordan 4 OVO Raptors

 

7) Nike Air Jordan V 5 black grapes

 

 

 

All pairs are preowned in size 11 (except Sean in 10.5) - comes with OG box

 

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xNike Air Max 1/97 Sean Wotherspoon sz 10.5 - excellent preowned no box
2 prize 1xNike Air Jordan 1 Bred 2013 sz 11 preowned
3 prize 1xNike Air Jordan 1 JTH White Cement sz 11 preowned
4 prize 1xNike Air Jordan 3 Black Cement sz 11 preowned
5 prize 1xNike Air Jordan 1 Nigel Sylvester sz 11 preowned
6 prize 1xNike Air Jordan 4 OVO Raptors sz 11 preowned
7 prize 1xNike Air Jordan V 5 black grapes sz 11 preowned
8 prize 15xNetmagnetism KickBricks Series 1/2/3

Tổng số lượng đăng ký: 179
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Clint Calis Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Jay George Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 16
Art Hernandez Nike Air Jordan 3 Black Cement sz 11 preowned 1
Mohamed Hamour Nike Air Jordan V 5 black grapes sz 11 preowned 4
John Demshock Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Jamie L Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Adam Kandel Nike Air Max 1/97 Sean Wotherspoon sz 10.5 - excellent preowned no box 1
Curtis Rose Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Yue-Chen Dai Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Nick Streiff Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 2
Zach Beaton Nike Air Jordan 1 Nigel Sylvester sz 11 preowned 1
Demetrios Chirgott Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Alvin Quincy Martinez Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Justin Deal Fuente Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Rueben Aldred Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 9
Saowee Ong Nike Air Jordan 1 Bred 2013 sz 11 preowned 1
Darrin Ferry Nike Air Jordan 4 OVO Raptors sz 11 preowned 8
Josh Boeke Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Yordin Maldonado Nike Air Jordan 1 JTH White Cement sz 11 preowned 8
Zach Novicoff Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 12
Austin Takeda Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Juliann Poserio Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1