01/12/2021 8:22:13 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: $11 Subscription - DS Nike Air Jordan 5 Tokyo T23 Fragment Parra Sean

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Netmagnetism; Toronto; Toronto; Canada
Ngày rút thăm: 02/10/2019 9:28:19 SA (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Điều khoản và điều kiện:

Subscription Registration Final Date: October 1st, 2019

 

Subscription Period: October 1, 2019 - November 1, 2019

 

 

 

How Does it Work?

 

i) Buying a $11 subscription gives our members multiple benefits:

 

 

 

Exclusive access to our discounted sneakers sale page where sneakers are listed and sold for below retail and market price on a periodic basis

The option to rebate your $11 subscription fee towards a $11 discount on our non-exclusive sale items on our website (*some conditions may apply*)

All members that subscribed to the respective subscription period will get a chance to receive free shoes (listed below in bullet iii) as determined by RandomPicker.com - and yes, we cover your shipping cost as well (shipping cost is free for members residing in Canada and USA - international members will be subject to a small surcharge)

 

 

ii) Can I Buy More than 1 Subscription?

 

 

 

Our subscriptions starts at $11 for basic membership and customers have the option to elect for a higher tiered premium membership.

Higher Tiered memberships allows you purchase more than 1 item in our member's exclusive sale page.  All members are limited to 1 item per $11 multiple.  (for example: if member purchases our $11 basic membership, they will only be limited to 1 item in our sale. If members purchases 3x $11 subscription - they will be allowed to purchase up to 3 items on our exclusive sales)

 

 

iii) What About the Free Sneakers?

 

 

 

We all love free sneakers and being part of our valued exclusive members, we will be giving away the below sneakers listed as our sign of appreciation for your support for us. We understand sneakers could be expensive and we want to be able to give back to those that support us.

All the members that subscribed to this specific subscription period will be randomly selected via RandomPicker.com. Your weight in the draw is determined by your purchased tier (ie. Basic membership of $11 is 1 weight and $33 is 3 weight) 

Every Tier 3 subscription purchased gets you 1 free tier upgrade

 

 

Sneakers In our Free Giveaway:

 

 

 

1st - Winning member can choose either option below:

 

 

 

i ) DS Nike Air Jordan 1 Fragment sz 12.5 US - brand new with og all

 

ii) DS Nike Air Jordan T23 Tokyo T23 sz 8 or 9 US - brand new with og all

 

iii) DS Nike Air Max 1/97 Sean + Parra Air Max - 2 PAIR PACK - size 8-10 US available as choice

 

 

 

2nd/3rd place - DS Random box

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xDS Nike Air Jordan 1 Fragment sz 12.5 US - brand new with og all or DS Nike Air Jordan T23 Tokyo T23 sz 8 or 9 US - brand new with og all or DS Nike Air Max 1/97 Sean + Parra Air Max - 2 PAIR PACK - size 8-10 US available as choice
5 prize 25xNetmagnetism KickBricks Series 1/2/3
3 prize 5xDS Jordan Random Box
2 prize 2xDS Jordan 3 FTL (8,8.5,10-13) or DS LA to Chicago (10.5-13)
4 prize 10xDS Random box

Tổng số lượng đăng ký: 299
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Ivor Maghacut DS Nike Air Jordan 1 Fragment sz 12.5 US - brand new with og all or DS Nike Air Jordan T23 Tokyo T23 sz 8 or 9 US - brand new with og all or DS Nike Air Max 1/97 Sean + Parra Air Max - 2 PAIR PACK - size 8-10 US available as choice 1
Steve Vivinetto DS Jordan 3 FTL (8,8.5,10-13) or DS LA to Chicago (10.5-13) 4
Renald Rivera DS Jordan 3 FTL (8,8.5,10-13) or DS LA to Chicago (10.5-13) 8
Leonidas Fronimos DS Jordan Random Box 8
Brandon Wong DS Jordan Random Box 1
Kenneth Hubschman DS Jordan Random Box 8
Oner Cordova DS Jordan Random Box 4
Jake Biggs DS Jordan Random Box 4
Ryan Pena DS Random box 8
Mario Martinez DS Random box 4
Antonio Garrett DS Random box 4
Danny Sanders DS Random box 24
Sergio Grcia DS Random box 4
Joshua Salonga-Chua DS Random box 1
Austin Oglesby DS Random box 8
Rey Natividad DS Random box 4
Ryan Souza DS Random box 8
Geoffrey Gray DS Random box 1
John Demshock Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Jamal Jennings Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Mike Lance Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Wendell Rivera Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Ka hang Lo Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 8
Saud Manga Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 8
Zach Novicoff Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 17
Engelberth Andaya Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Rotem Picovsky Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 2
Samuel Tay Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Kellen Crumb Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Owen Luu Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Douglas Yabuki Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Timo Neumann Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Jonathon Townsend Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Martin Pinkett Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Aaron Yan Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Jeremy Barrett Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 5
Carter Haskins Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 8
Kleiver Martinez Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 12
Art Hernandez Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 6
Li Huang Lin Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Dara Edemeka Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 4
Jaime DeJesus Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 1
Erwin Felicilda Netmagnetism KickBricks Series 1/2/3 12