Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Салют красоте! Розыгрыш гаджетов из будущего среди всех клиентов МелонПанды.

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: 930930; 930930; 930930; 日本
Ngày rút thăm: 06/09/2019 12:22:42 CH (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
Điều khoản và điều kiện:

Мы приглашаем вас отпраздновать это лето приятными покупками и маленьким волшебством. Среди всех заказов, оформленных в нашем магазине с 1 июля по 31 августа, мы проводим розыгрыш.

Первый приз: Генератор водородной воды Belulu Aquamarine - для тех, кто хочет замедлить старение и окисление организма - 1 штука

Второй приз: Массажная плитка Belulu Cassaism - для тех, кто ценит омолаживающие свойства массажа - 2 штуки

Третий приз: Распылитель нано-дымки Belulu Moismist - для тех, кто жаждет увлажнения и прохлады в любом месте и в любое время - 3 штуки

В розыгрыше участвуют все заказы, оформленные с 1 июля по 31 августа.

 

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
2 prize 2x?????? ????: ????????? ?????? Belulu Cassaism
1 prize 1x?????? ????: ????????? ?????????? ???? Belulu Aquamarine
3 prize 3x?????? ????: ??????????? ????-????? Belulu Moismist

Tổng số lượng đăng ký: 1478
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
119234 ?????? ????: ????????? ?????? Belulu Cassaism 1
120615 ?????? ????: ??????????? ????-????? Belulu Moismist 1
122761 ?????? ????: ????????? ?????? Belulu Cassaism 1
120498 ?????? ????: ??????????? ????-????? Belulu Moismist 1
122258 ?????? ????: ????????? ?????????? ???? Belulu Aquamarine 1
119654 ?????? ????: ??????????? ????-????? Belulu Moismist 1