Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: DearMob iPhone Manager sweepstakes

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: 610041; 610041; 610041; 中国
Ngày rút thăm: 09/08/2019 12:06:14 CH (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
Điều khoản và điều kiện:

This campaign is not connected to any third-party lottery drawing apps. The odds of winning depend on the number of entries received during the Entry Period. The Administrator reserves the right to substitute prizes with equal cash value transferring via PayPal under exceptional circumstances. All taxes, fees and surcharges on prizes are the sole responsibility of winner.

According to the sweepstakes terms and conditions, entries are void when the entrant tries to obtain more than the stated number of Entries by using multiple/different email addresses, identities or any other methods.

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
2 prize 5xVideoProc 6-Month License
3 prize 5x$25 Amazon egift card
1 prize 1x$399 iPad mini

Tổng số lượng đăng ký: 2980
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
b*u*r*a*@v*r*z*n.net $25 Amazon egift card 1
c*r*r*e@c*m*a*t.net $399 iPad mini 1
a*e*o*s*2*@g*a*l.com $25 Amazon egift card 1
s*j*l*i*g*r*2@g*a*l.com $25 Amazon egift card 1
d*e*o.m*r*i*e*1*3*2*5*@g*a*l.com VideoProc 6-Month License 1
e*w*r*w*o*e*j*@g*a*l.com VideoProc 6-Month License 1
m*r*o*e*t*n*@g*a*l.com VideoProc 6-Month License 1
o*3*3*0*@h*t*a*l.com $25 Amazon egift card 1
a*g*l*_*a*c*s*8@y*h*o.it $25 Amazon egift card 1
w*s*e*n*i*g*0*3@g*a*l.com VideoProc 6-Month License 1
h*n*h*r*@g*a*l.com VideoProc 6-Month License 1
Hệ thống đã phát hiện thấy việc sử dụng email trong ID của Người Chiến Thắng. Mỗi ký tự thứ hai trong email đã được thay thế bởi một dấu sao vì lý do an ninh.