Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: Heart RAPS

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : Pleasure; 11 Happy Ave; Lovetown; Ireland
Den losování: 1. 7. 2019 19:06:09 (GMT) Střední čas: Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn
Ceny:
PořadíPočetCena
1 prize 1xHeart RAPS

Celkový počet účastníků losování: 16
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Seznam výherců

Systém vylosoval následující výherce::
ID výherceCenaImageWeight
catseyez22003 Heart RAPS 1