Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: June 30th, 2019 IFIO Draw 1 - $1050 Gift Card Draw! Draw 2 - Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by ScottArt (or $100 Gift Card)!


Vlastník projektu / organizátor súťaže: I Found It Online (IFIO); 5 HAWKSIDE RD NW; CALGARY; Canada
Deň žrebovania: 30.6.2019 22:55:34 (GMT-07:00) Horský čas (USA a Kanada)
Podmienky účasti:

To Qualify, you must

 

1.  Must fully Register (complete update profile page) on www.ifio.ca.

 

2.  Must have an Active Listing at the time of the drawing.

 

3.  Must Follow us/Friend us on Social Media (register your name/number).

 

IFIO@IFIOCanada on Twitter

IFIO.ca on Facebook

 

To Win/Claim your prize, you must do the following.

1. Qualify (as above)

2. Correctly answer a simple math question in the email that we send you.

3.  You must reply correctly to the email within 72 hours.

 

You will be Disqualified from winning if you do not follow all the rules above!

 

No Purchase Necessary!

Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1xDraw #1 is for a $1050 Vendor of Choice Gift Card!
2 prize 1xDraw #2 is for a Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by Scott Art (or a $100 Gift Card)

Celkový počet účastníkov žrebovania: 930 (list entries)
Chance of winning: All entries had an equal change of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
5*5* *w*r*n* *i*n*s* *i*n*s*w*r*n@w*y*s*i*e.com Draw #1 is for a $1050 Vendor of Choice Gift Card!
   
1
458 Vadim Muravyev Draw #2 is for a Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by Scott Art (or a $100 Gift Card)
   
1
System identified usage of an email in the Winner ID. Every second letter in the email was replaced by an asterisk for security reasons.
Máte pochybnosť, či ste boli zaradení do losovania?

Môžete si overiť, či ste boli do žrebovania zahrnutý/á - stačí zadať Váš identifikátor do políčka nižšie. Upozorňujeme, že nemusí ísť o osobné údaje a pri definícii účastníkov mohol byť použitý iný údaj - identifikačné číslo, login, e-mail, prezývka a pod. Najprv teda musíte vedieť, ako sa identifikovať. Pozrite sa do zoznamu výhercov vyššie, je tam stĺpec ID - pre overenie potrebujete poznať identifikátor v rovnakom formáte. Ak ho nepoznáte, kontaktujte organizátora súťaže, ktorý losovanie vykonáva (nie je to RandomPicker).