28.10.2021 14:32:07

Public Record

What is RandomPicker.com: RandomPicker is an independent system that helps organizers conduct drawings from a random basis. It is used to pick winners of giveaways, sweepstakes, raffles or other competitions. It also includes a module for sport drawings.
 

Project: StInns Julekalender 2018 - Luke 1

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Organizer: StInn - Studentorganisasjonen i Innlandet; Postboks 400; Elverum; Norge
Draw date: 02.12.2018 12:44:26 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Terms and conditions:

Spørsmålene blir lagt ut hvert dag 12:00, og du kan delta i konkurransen ved å kommentere på posten på den offisielle Facebook-siden vår frem til neste luke åpnes 12:00 neste dag. Du kan kun avgi et svar per luke. Dersom du avgir flere svar, så anser vi kun det siste svaret som det avgitte svaret.

Vinneren blir trukket etter at konkurransen er stengt. Det forsøkes å gjøre det samme dag, men vi kan ikke love at dette alltid skjer. Oversikt over vinnerne blir gitt nederst i denne artikkelen, og i posten med det originale spørsmålet. Vinneren blir forsøkt kontaktet. Dersom de ikke gir lyd ifra seg i løpet av 72 timer, så trekkes en ny vinner. Premiene blir delt ut i januar, igjennom de lokale studentrådsstyrene.

De som står for utformingen av spørsmålene og uttrekning av vinnerne kan ikke delta i trekningen. 

---

The questions are published every day at 12:00, and you can compete by commenting on the post on our official Facebook page until the next question is posted at 12:00 the following day. You can only give one answer for each question. If you post multiple answers, we will only consider the last answer you posted as your given answer.

The winner is drawn after the contest is closed. We will try to do this the same day as it closes, but can not promise that we will always manage that. An overview of winners is given in the bottom of this article, and in the posts with the original question. We will attempt to contact all winners. If they do not give a response for 72 hours, a new winner will be drawn. The prizes will be given in January, trough the local student councils.

Those who have made the questions and are drawing the winners are not eligible to win the contests. 

Prize(s):
OrderNumberPrize
1 prize 1xGavekort i kantina

Total number of entries: 20
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Winner list

RandomPicker drew the following people:
Winner IDPrizeImageWeight
Thea Bohn Nylokken Gavekort i kantina 1