Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: SORTEO RETO "LO MEJOR DE MI HANDMADE"

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Revista digital Handmade Blogueros; Via 9 Traversa 19; Catania; Italia
Ngày rút thăm: 19/10/2018 7:50:57 SA (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Điều khoản và điều kiện:
Sorteo realizado para seleccionar a un ganador del reto "Lo mejor de mi Handmade" organizado para celebrar el "Dia Internacional del Bloguero del Hecho a Mano 2018".
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1x1 CHEQUE REGALO DEL VALOR DE 20 EUR

Tổng số lượng đăng ký: 21
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Little Kimono – Kimono facil sin patron y sin costura 1 CHEQUE REGALO DEL VALOR DE 20 EUR 1