1.12.2021 6:58:33

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Custom RAPS

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: Pleasure; 11 Happy Ave; Lovetown; Ireland
Deň žrebovania: 5.9.2018 8:39:02 (GMT) Greenwichský čas: Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn
Podmienky účasti:
 I am going to raffle a proper RAPS among all those bidders (regardless of whether they will eventually win or not) whose bids are received tomorrow, 22nd Aug, until the auctions finish. (The bidding times are recorded and visible for the auction owner on eBay, so I can gather the necessary data for such a raffle.) That also includes the e-mail auction for the custom RAPS.
Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1xCustom RAPS

Celkový počet účastníkov žrebovania: 29
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
snowyjo Custom RAPS 1