Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: 995 Raffle 2

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : HitchcockEnglish.com; Hnězdenská 735/6; Praha 8 Troja Prague; Czechia
Den losování: 11. 8. 2018 10:43:02 (GMT+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Ljubljana
Podmínky :
Limit one ticket entry per subscriber to HitchcockEnglish
Ceny:
PořadíPočetCena
2 prize 3xe-Book
1 prize 1xiPad
3 prize 5x1 year subscription to HitchcockEnglish online lessons