Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Clione для везунчика

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: 930930; 930930; 930930; 日本
Ngày rút thăm: 06/08/2018 4:09:35 CH (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
Điều khoản và điều kiện:
Дорогие клиенты нашего магазинчика! В знак благодарности за ваши заказы и терпеливое ожидание посылок мы этим летом разыгрываем аппарат Clione dot. В его розыгрыше примут участие заказы, которые были оформлены начиная с 15 июня и до 30 июля включительно. В розыгрыше примут участие все номера заказов (как вы знаете, каждый из них имеет порядковый номер, зарегистрированный в нашей системе), проверить свое участие вы сможете по ссылке на протокол, случайный выбор мы сделаем в понедельник 6 августа. Приз мы отправим за свой счет в любую точку мира или присоединим к заказу по желанию клиента.
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xNEOLIFER Clione Dot — ??????? ??? ????????

Tổng số lượng đăng ký: 1049
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
102323 NEOLIFER Clione Dot — ??????? ??? ???????? 1