21. 9. 2023 22:21:13

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.


Názov projektu: Kniha Adobe Photoshop CS6

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: http://endy.sk; Kamenná; Žilina; Slovensko
Deň žrebovania: 14. 12. 2013 15:17:08 (GMT+01:00) Belehrad, Bratislava, Budapešť, Ľubľana, Praha
Podmienky účasti:
Vyplnením krátkeho formuláru ste sa zaradili do súťaže o knihu Adobe Photoshop CS6 na blogu endy.sk. Knihu do súťaže venovala spoločnosť AlbatrosMedia
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 0
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::