Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Crypto-Games.net BitCoin Lottery round 248

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: CryptoGames; CryptoGames; CryptoGames; Deutschland
Deň žrebovania: 10.3.2018 8:34:30 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Rím, Štokholm, Viedeň
Podmienky účasti:
Conditions and terms are published on Crypto-Games.net
Ceny:
OrderNumberCena
3 prize 1x5%
2 prize 1x15%
1 prize 1x80%