Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: BOTELLA PEÑA

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: AGUAPURA AGUAVIVA S.L; C/ Medea 4 - 1ºB; Madrid; España
Ngày rút thăm: 28/04/2017 9:55:55 SA (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Điều khoản và điều kiện:
¿Quieres ganar una botella Aguaviva firmada por Peña Top Chef? 1- Dinos: ¿Cómo se llama el restaurante regentado por Peña? 2- Tienes que ser fan de nuestra página Aguaviva 3- Comparte en tu muro El 28 de abril anunciamos ganad@r
Các Giải Thưởng: