1. 2. 2023 15:55:49

Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: Irish Lesson RAPS

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : Pleasure; 11 Happy Ave; Lovetown; Ireland
Den losování: 18. 3. 2017 23:04:09 (GMT) Střední čas: Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn
Podmínky :
All you need to do is leave a comment on this post. You could tell me what you think of the shrine, or what you think of Ireland, and whether you have ever been here? The raffle closes Saturday, 18 March 2017 at 11pm, GMT. The winner will be determined by randompicker, and the shrine will be sent anywhere in the world, free of charge.
Ceny:

Celkový počet účastníků losování: 21
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Seznam výherců

Systém vylosoval následující výherce::