1.12.2021 7:54:42

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Soutěž o vstupenky na KROMFEST 2016 - 4. příspěvek

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: kino Nadsklepi; Milicovo nam. 488/2; Kromeriz; Czechia
Deň žrebovania: 29.4.2016 10:03:18 (GMT+01:00) Belehrad, Bratislava, Budapešť, Ľubľana, Praha
Podmienky účasti:
Od 15. 4. do 18. 4. probíhala na Facebookové stránce Domu kultury soutěž o vstupenky na hudební festival Kromfest 2016, který proběhne 23. července. Úkolem bylo rozpoznat dle obrázkové indicie účinkující a napsat do komentáře o nich nějakou zajímavost či informaci. Z posledních maximálně 20 komentářů ke každému obrázku losujeme výherce 1 vstupenky na festival.
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 13
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::