05/02/2023 8:21:15 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Win a Mix and Fix Mike

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức:
Ngày rút thăm: 14/12/2011 2:57:43 CH
Điều khoản và điều kiện:
Compulsory Actions to be taken. Visit WOW Toys and tell me your favourite toy then post the URL to your toy in your comment. You must leave a contact (email or twitter) Additional entries Tweet: I want to win a fix and mix mike with @clairelouise82 & @WOW_Toys (adding the URL) Leave an additional comment to let me know you did it. Subscribe to the blog via google RSS reader, Networkblogs or good old email. Comment to let me know you have done it. Stumble using the buttons in this post. Comment to let me know you have done it. Digg using the buttons in this post comment to let me know you have done it. Share on Facebook via the share button in this post. Comment to let me know you have done it. Good luck people! You have till Midnight on the 13th December to enter T&C apply. Disclaimer: UK only, Competition will close at midnight on the 13th December. Winner has just 24hrs to confirm to ensure prizes are dispatched in time for Christmas. All required actions must be taken to validate your claim and a contact should be left within that comment.
Các Giải Thưởng:

Tổng số lượng đăng ký: 0
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: