Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: Sorteo Quely

The requested project expired, the record is not available.
Bezplatná verze - pouze pro nekomerční účely
Organizátor : Las Chachas; José Rizal, 3; Nerva; España
Den losování: 12. 10. 2015 16:53:49 (GMT+01:00) Brusel, Kodaň, Madrid, Paříž
Podmínky :
Comentario con enlace en la entrada del sorteo y fan de las páginas de Facebook de Quely y Cocinando con las chachas.
Ceny:

Celkový počet účastníků losování: 23
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Seznam výherců

Systém vylosoval následující výherce::