02/06/2023 6:30:21 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 


Dự Án: Père Furet - Ligue Bronze

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Les Furets du Gondor; 123 Rue de la 3e porte; Minas Tirith; France
Ngày rút thăm: 26/09/2015 1:57:22 CH (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Điều khoản và điều kiện:
Tirage au sort déterminant le gagnant de la ligue Bronze. Ligue contenant les participations ayant marqué entre 1 et 4 points. Le tirage est pondéré par le nombre de bonne réponses des participant. 1 bonne réponse > 1 chance 4 bonnes réponses > 4 chances
Các Giải Thưởng:

Tổng số lượng đăng ký: 22
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: