Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: Drinkwell Pagoda Fountain by PetSafe

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : Deziz World; 26 Savannah Dr.; Healdton; USA
Den losování: 11. 7. 2015 12:39:15 (GMT-06:00) Střed USA a Kanady
Podmínky :
One U.S. resident will win the Pagoda fountain of their choice.
Ceny: