26/02/2024 2:40:12 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 


Dự Án: Third Prize Winner

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.
Phiên bản miễn phí – chỉ dành cho các mục đích phi lợi nhuận
Nhà Tổ Chức: VACP; 2834 Miriam St S; Gulfport; USA
Ngày rút thăm: 03/06/2023 5:55:42 CH (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xThird Prize Winner $75 gift cards

Tổng số lượng đăng ký: 168
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
619364568 Third Prize Winner $75 gift cards 1