05/07/2022 9:02:15 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Concours TRD 2019

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Les Furets du Gondor; 123 Rue de la 3e porte; Minas Tirith; France
Ngày rút thăm: 31/03/2019 11:12:22 CH (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Điều khoản và điều kiện:

Concours de captures d'écran du Tolkien Readind Day 2019
3 gagnants à 500Pts

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 3x500Points LOTRO

Tổng số lượng đăng ký: 12
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Itael 500Points LOTRO 1
Caladzhar 500Points LOTRO 1
Nagollas 500Points LOTRO 1