Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Crypto-Games.net Dogecoin Lottery round 101

The requested project expired, the record is not available.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: CryptoGames; CryptoGames; CryptoGames; Deutschland
Deň žrebovania: 2.10.2017 8:19:31 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlín, Bern, Rím, Štokholm, Viedeň
Podmienky účasti:
Crypto-Games.net Dogecoin Lottery round 101
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 1708
Chance of winning: All entries had an equal change of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::