Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Scenario 3 - weighted raffle

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: HitchcockEnglish.com; Hnězdenská 735/6; Praha 8 Troja Prague; Czechia
Ngày rút thăm: 21/08/2018 9:06:47 SA (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Prague
Điều khoản và điều kiện:
This is a weighted raffle: the number of tests passed increases your chance of winning a prize! 
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xiPad
2 prize 3xeBook
3 prize 5xFree subscription to HitchcockEnglish for next year

Tổng số lượng đăng ký: 994
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Ron Ketchum eBook 23
Yetta Wolter Free subscription to HitchcockEnglish for next year 25
Trevor Brady eBook 18
Conrad Curtis eBook 14
Sam Goodman iPad 16
Minerva Sammons Free subscription to HitchcockEnglish for next year 11
Allen Greer Free subscription to HitchcockEnglish for next year 24
Dan Chambers Free subscription to HitchcockEnglish for next year 16
Latia Risk Free subscription to HitchcockEnglish for next year 10