Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Scenario 3 - weighted raffle


Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: HitchcockEnglish.com; Hnězdenská 735/6; Praha 8 Troja Prague; Czechia
Deň žrebovania: 21.8.2018 9:06:47 (GMT+01:00) Belehrad, Bratislava, Budapešť, Ľubľana, Praha
Podmienky účasti:
This is a weighted raffle: the number of tests passed increases your chance of winning a prize! 
Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1xiPad
2 prize 3xeBook
3 prize 5xFree subscription to HitchcockEnglish for next year

Celkový počet účastníkov žrebovania: 994 (list entries)
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
Sam Goodman iPad
   
16
Trevor Brady eBook
   
18
Conrad Curtis eBook
   
14
Ron Ketchum eBook
   
23
Minerva Sammons Free subscription to HitchcockEnglish for next year
   
11
Allen Greer Free subscription to HitchcockEnglish for next year
   
24
Yetta Wolter Free subscription to HitchcockEnglish for next year
   
25
Latia Risk Free subscription to HitchcockEnglish for next year
   
10
Dan Chambers Free subscription to HitchcockEnglish for next year
   
16
Máte pochybnosť, či ste boli zaradení do losovania?

Môžete si overiť, či ste boli do žrebovania zahrnutý/á - stačí zadať Váš identifikátor do políčka nižšie. Upozorňujeme, že nemusí ísť o osobné údaje a pri definícii účastníkov mohol byť použitý iný údaj - identifikačné číslo, login, e-mail, prezývka a pod. Najprv teda musíte vedieť, ako sa identifikovať. Pozrite sa do zoznamu výhercov vyššie, je tam stĺpec ID - pre overenie potrebujete poznať identifikátor v rovnakom formáte. Ak ho nepoznáte, kontaktujte organizátora súťaže, ktorý losovanie vykonáva (nie je to RandomPicker).