Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Scenario 3 - weighted raffle

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: HitchcockEnglish.com; Hnězdenská 735/6; Praha 8 Troja Prague; Czechia
Deň žrebovania: 21.8.2018 9:06:47 (GMT+01:00) Belehrad, Bratislava, Budapešť, Ľubľana, Praha
Podmienky účasti:
This is a weighted raffle: the number of tests passed increases your chance of winning a prize! 
Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1xiPad
2 prize 3xeBook
3 prize 5xFree subscription to HitchcockEnglish for next year

Celkový počet účastníkov žrebovania: 994
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
Ron Ketchum eBook 23
Yetta Wolter Free subscription to HitchcockEnglish for next year 25
Trevor Brady eBook 18
Conrad Curtis eBook 14
Sam Goodman iPad 16
Minerva Sammons Free subscription to HitchcockEnglish for next year 11
Allen Greer Free subscription to HitchcockEnglish for next year 24
Dan Chambers Free subscription to HitchcockEnglish for next year 16
Latia Risk Free subscription to HitchcockEnglish for next year 10