Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: Scenario 3 - weighted raffle

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : HitchcockEnglish.com; Hnězdenská 735/6; Praha 8 Troja Prague; Czechia
Den losování: 21. 8. 2018 9:06:47 (GMT+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Ljubljana
Podmínky :
This is a weighted raffle: the number of tests passed increases your chance of winning a prize! 
Ceny:
PořadíPočetCena
1 prize 1xiPad
2 prize 3xeBook
3 prize 5xFree subscription to HitchcockEnglish for next year