4. 12. 2021 15:01:27

Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: GCI Summit Lottery 2018 (test)

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : OSGeo foundation; PO Box 446; Lunenburg; Canada
Den losování:
Ceny: