Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: 995 Raffle 2


Vlastník projektu / organizátor súťaže: HitchcockEnglish.com; Hnězdenská 735/6; Praha 8 Troja Prague; Czechia
Deň žrebovania: 11.8.2018 10:43:02 (GMT+01:00) Belehrad, Bratislava, Budapešť, Ľubľana, Praha
Podmienky účasti:
Limit one ticket entry per subscriber to HitchcockEnglish
Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1xiPad
2 prize 3xe-Book
3 prize 5x1 year subscription to HitchcockEnglish online lessons

Celkový počet účastníkov žrebovania: 994 (list entries)
Chance of winning: All entries had an equal change of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
Theresa Mccormick iPad
   
1
Vickie Shelton e-Book
   
1
Rolando Fleming e-Book
   
1
Nellie Hill e-Book
   
1
Dino Yokum 1 year subscription to HitchcockEnglish online lessons
   
1
Alberto Weaver 1 year subscription to HitchcockEnglish online lessons
   
1
Moses Holloway 1 year subscription to HitchcockEnglish online lessons
   
1
Augusta Fitzgibbon 1 year subscription to HitchcockEnglish online lessons
   
1
Romeo Holl 1 year subscription to HitchcockEnglish online lessons
   
1
Máte pochybnosť, či ste boli zaradení do losovania?

Môžete si overiť, či ste boli do žrebovania zahrnutý/á - stačí zadať Váš identifikátor do políčka nižšie. Upozorňujeme, že nemusí ísť o osobné údaje a pri definícii účastníkov mohol byť použitý iný údaj - identifikačné číslo, login, e-mail, prezývka a pod. Najprv teda musíte vedieť, ako sa identifikovať. Pozrite sa do zoznamu výhercov vyššie, je tam stĺpec ID - pre overenie potrebujete poznať identifikátor v rovnakom formáte. Ak ho nepoznáte, kontaktujte organizátora súťaže, ktorý losovanie vykonáva (nie je to RandomPicker).