Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: 995 Raffle 2

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: HitchcockEnglish.com; Hnězdenská 735/6; Praha 8 Troja Prague; Czechia
Deň žrebovania: 11.8.2018 10:43:02 (GMT+01:00) Belehrad, Bratislava, Budapešť, Ľubľana, Praha
Podmienky účasti:
Limit one ticket entry per subscriber to HitchcockEnglish
Ceny:
OrderNumberCena
2 prize 3xe-Book
1 prize 1xiPad
3 prize 5x1 year subscription to HitchcockEnglish online lessons

Celkový počet účastníkov žrebovania: 994
Chance of winning: All entries had an equal change of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
Moses Holloway 1 year subscription to HitchcockEnglish online lessons 1
Romeo Holl 1 year subscription to HitchcockEnglish online lessons 1
Augusta Fitzgibbon 1 year subscription to HitchcockEnglish online lessons 1
Rolando Fleming e-Book 1
Alberto Weaver 1 year subscription to HitchcockEnglish online lessons 1
Nellie Hill e-Book 1
Dino Yokum 1 year subscription to HitchcockEnglish online lessons 1
Theresa Mccormick iPad 1
Vickie Shelton e-Book 1