29.11.2021 0:18:46

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Mentor Summit Lottery (for 2018 mentors)

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: OSGeo foundation; PO Box 446; Lunenburg; Canada
Deň žrebovania: 1.8.2018 18:07:50 (GMT-04:00) Atlantický čas (Kanada)
Podmienky účasti:
Random draw to decide the mentor to represent OSGeo at the upcoming mentor summit.
Ceny:
OrderNumberCena
1 prize 1xRepresent OSGeo at 2018 mentor summit

Celkový počet účastníkov žrebovania: 4
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::
ID výhercuCenaImageWeight
John Represent OSGeo at 2018 mentor summit 1