11.8.2022 23:24:40

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Invite 5 people to join your workplace and get a chance to win a US$300 gift card from Amazon!

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže:
Deň žrebovania: 7.3.2018 7:22:14
Podmienky účasti:
https://portal.workdo.co/en/workdo-event-terms-conditions/
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 9
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::