11/08/2022 11:31:46 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: TNT - Sept 2013 Sparkle Skirts Giveaway

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Robel; 345 Boren Avenue North; Seattle; USA
Ngày rút thăm: 14/09/2013 10:37:04 SA (GMT-11:00) Coordinated Universal Time-11
Điều khoản và điều kiện:
As part of my continuous fundraising for Leukemia & Lymphoma Society, I am giving away 4 (four) of ANY Sparkle Skirts products to three winners via raffle. The winners can tell me which one they want, what size and I’ll purchase them and have the product mail directly to you (to the address listed on donation information). Sparkle Skirts made SUPER awesome running skirts. For the record, I am not employed by them or being paid/compensated by any means to write about their product. I’m their die-hard customer, love their products and used it myself for many of my races. Their running skirt is very functional, not only cute and flattering, but have two large pockets on the side, one zipper pocket in the front (or back) and do not chafe or ride up (used the skirts during two marathons so far). To purchase the raffle entry — please visit my fundraising site at http://pledge.yannirobel.com. Raffle entry is $5 for one entry, or $20 for 5 entries. To identify the raffle entries — please put SPARKLE ON! at the message so I know this is a raffle purchase. ALL proceeds will go directly to Leukemia & Lymphoma Society (I will not accept cash/check for raffle entries — please purchase directly via the fundraising site). I will send you an email shortly after to confirm your entries. Please note that I will not publish or share your information with ANY party (other than Leukemia & Lymphoma Society since you are donating directly to them and they need your information).
Các Giải Thưởng:

Tổng số lượng đăng ký: 0
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: